Efter nye tyske regler om mindsteløn, der er trådt i kraft fra årsskiftet, skal alle ansatte over 18 år i tyske virksomheder inden for alle brancher mindst have en grundløn på 8,50 euro i timeløn.

Det skriver fagbladet Transportmagasinet på deres hjemmeside.

Mindstelønnen omfatter alt lønarbejde i Tyskland – dog ikke tillæg, som eksempelvis udefradrag, diæter, særlige tillæg, præmier og lignende.

Danske Speditører er af den opfattelse, at der bør ske en sondring af, hvorvidt den nye tyske lov er i strid med den frie bevægelighed i EU.

”Det er et faktum, at loven som den foreligger nu, kan være i strid med den frie bevægelighed og det er et faktum, at loven vil være en lov, der vil medføre uoverskuelige store administrative byrder for det danske transporterhverv der udfører international transporter, siger Peter Nielsen, politisk chef i Danske Speditører, til Transportmagasinet.

Loven vil medføre en forvridning af dansk erhvervslivs konkurrenceevne på den internationale scene.

”De tyske politikers ønske om at indføre en mindsteløn, der ikke kun rammer de tyske lønmodtagere, men som også rammer lønmodtagere på tværs af landegrænserne, vil ikke kun ramme transportudbyderne” siger Peter Nielsen.

Transportkøberne omfatter en bred pallette af dansk erhvervsliv. De vil ligeledes kunne blive berørt af det tyske tiltag om mindsteløn. Markedspriserne på det internationale transportmarked, vil kunne blive påvirket af det tyske tiltag, når alle udenlandske chauffører der udfører internationale transporter i Tyskland, skal underkastes den nye tyske mindstelønsats.

”Vi mener, at det tyske tiltag omkring mindsteløn bør få den danske transportminister og den danske erhvervsminister til at tage kontakt til deres tyske minister kollegaer. Loven – som den fremstår nu – er uigennemsigtig og vil medføre uoverskuelige økonomiske og administrative byrder for dansk erhvervsliv,” siger Peter Nielsen.
 
 

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk