Regeringen har netop fremsat et lovforslag, der skal stramme op på reglerne om, at chauffører på danske lastbiler skal aflønnes efter det danske overenskomstniveau, når der køres i Danmark.

Forslaget er en udløber af regeringens aftale om social dumping med SF og EL. Denne del af finanslovsaftalen er målrettet på at forhindre social dumping.

Samtidig udsendes et supplerende lovforslag i høring, der også skal sikre lønvilkårene på gods-, bus- og taxiområdet.

Lovforslaget skal sikre, at danske gods- og busvognmænd, der anvender chauffører fra udenlandske vikarbureauer, overholder det danske lønniveau i Danmark.

Lovforslaget indebærer også, at danske godsvognmænd bl.a. ikke skal kunne anvende chauffører fra udenlandske datterselskaber og dermed omgå kravet om at følge de danske overenskomster ved kørsel i Danmark.

Endelig skal det fremover ikke være muligt at låne chauffører fra andre virksomheder. Denne ordning ophæves, da den vurderes at være i strid med EU-lovgivningen, da den kun omfatter danske virksomheder.

Til sammen skal initiativerne i lovforslaget være med til sikre, at der er gode og ordnede forhold i gods- og busbranchen, hvor branchen har klare regler at forholde sig til. Det vil ifølge ministeren samlet set styrke muligheden for at undgå social dumping.

Samtidig sender Transportministeriet et supplerende lovforslag i høring, der skal sikre, at aflønningen på gods-, bus- og taxiområdet generelt bringes tilbage til den hidtidige praksis.

Det sker efter, at en højesteretsdom har afgjort, at det ifølge den nuværende formulering i loven er tilladt, at man følger enhver overenskomst uanset indhold. Det er imod intentionen med loven, som er, at man skal følge de toneangivende landsdækkende overenskomster, som indeholder bestemmelser om pension, løn under sygdom mm.

”Jeg er meget glad for, at jeg i dag kan fremsætte et lovforslag, der skal stramme op på reglerne om, at danske vognmænd skal følge de danske kollektive overenskomster, når de kører i Danmark.  Lovforslaget er et bidrag i regeringens kamp mod social dumping, som er en trussel mod den danske aftalemodel, og som er med til at skabe ulige konkurrencevilkår i branchen.  Social dumping er en mærkesag for regeringen, og derfor sætter jeg stor pris på, at vi har kunnet indgå denne aftale mod social dumping med SF og Enhedslisten som en del af den samlede finanslovsaftale for 2015.  Samtidig følger vi op med et supplerende lovforslag i lyset af den højesteretsdom, der for nylig er blevet afsagt, og som har den konsekvens, at en hvilken som helst overenskomst kan følges uanset indholdet. Dommen har betydning for hele gods-, bus- og taxiområdet.  Her kan vi ikke se stiltiende se til. Det skal som udgangspunkt være niveauet i de mest repræsentative landsdækkende overenskomster i branchen, der skal følges, som netop garanterer et ordentligt lønniveau for chauffører,”  siger transportminister Magnus Heunicke.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk