Lavere brotakster på Storebælt vil øge trafikken – og kan skabe trafikkaos i resten af landet, fordi der ikke er penge til at forbedre infrastrukturen generelt.

Regeringens planer om at reducere taksterne over Storebæltsbroen med 25 procent er ved første øjekast besnærende, men kan have en række uhensigtsmæssige følgevirkninger. Og DTL tvivler på, at nedsættelserne i sidste ende kommer vognmændene til gode.

Prisen over Storebæltsbroen skal barberes ned med 25 procent over en bred kam, hvis det står til regeringen og dens kommende forslag til finanslov. DTL-Danske Vognmænd tager lunkent imod forslaget.

Dårlig infrastruktur

Her mener man, at Danmark halter bagud i infrastruktur-investeringer i forhold til vores nabolande og Produktivitetskommissionens analyser viser, siger DTL, at planlagte statslige investeringer i infrastruktur er faldende fra i år og frem mod 2020.

”Et betydeligt tab af provenu fra Storebæltsbroen ser vi som et tab af midler til vigtige og presserende investeringer i vejinfrastrukturen. Vognmændene er igennem de seneste år blevet ramt af overhalingsforbud og spærretider for særtransport, samtidig med at trængslen over Fyn stiger,” siger adm. direktør Erik Østergaard, DTL.

Lige nu diskuteres, at det er nødvendigt at inddrage nødsporet som midlertidig løsning. Erik Østergaard frygter, at man med forslaget øger trafikken på broen, uden at kapaciteten på begge sider af broen dimensioneres.

Mere tid i køkørsel

”Det svarer lidt til at træde på speederen og bremsen på samme tid. En takstnedsættelse vil medføre øget personbilstrafik på Fyn og endnu mere trængsel og dermed faldende produktivitet for vognmændene, der ligesom de øvrige bilister skal bruge endnu mere tid i køkørsel. Derfor er det efter vores mening ikke den rigtige rækkefølge at gøre tingene i,” siger Erik Østergaard.

Han peger på, at Storebæltsforbindelsen i sin tid bidrog med ni mia. kroner til Infrastrukturfonden, som ifølge direktøren så siden er løbet tør for midler, bortset fra en smule tilbageløb fra projekter, der kostede mindre end budgetteret.

Bedre at udvide vejene

”Inden man kaster sig ud i en umiddelbart sympatisk og populær takstreduktion på Storebælt, bør man nok lige teste, om ikke det var bedre for trafikanterne og samfundet, hvis nogle af de penge måske blev overført til Infrastrukturfonden og brugt til at udvide vejkapaciteten på hver side af broen f.eks. på E20 over Fyn og E45 mellem Århus og Vejle foruden en stribe andre steder over det ganske land. Hvad hjælper det, at spare lidt kroner på at køre over Storebælt, hvis både erhverv og private ikke kan komme frem på resten af vejnettet,” spørger DTL-chefen.

Han mener, at der er en række både presserende og vigtige infrastrukturprojekter, som med fordel kunne fremskyndes eller sættes i gang, fremfor at reducere afgiften over Storebælt.

Spørgsmål om omgivelserne

”Der er store trafikale problemer mange steder i landet, også på Fyn, og jeg tvivler simpelthen på, at fordelene ved at reducere afgiften kommer i nærheden af at kompensere for ulemperne ved forslaget. Kapacitetsproblemerne er simpelthen for store alt for mange steder, så selv om selve broen isoleret set godt kan klare et øget trafiktryk, så kan omgivelserne faktisk ikke, som det er i dag. Regeringens forslag er ikke groet i vores baghave,” siger Erik Østergaard.

Han håber, at regeringen har noget mere opfindsomt med på infrastrukturområdet end dette i sin samlede finanslov-fremlæggelse.

”Danmark halter bagud i forhold til en lang række EU-lande i forbedring af sin infrastruktur, og isoleret set er dette forslag ikke et fremskridt,” siger Erik Østergaard.

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk