”Konkurrencesituationen for mange vognmænd i Europa har i årevis været meget belastende på grund af social dumpning. Derfor er det positivt, at 13 EU lande har støttet op omkring de initiativer, som transportminister Magnus Heuniche har taget på området.”

Det understregede DTLs direktør, Erik Østergaard, i forbindelse med organisationens generalforsamling for nylig.

Erik Østergaard lagde de initiativer frem, som regeringen og ministeren det seneste år har arbejdet med for at hjælpe danske vognmænd på ret køl. Der er lagt konkrete forhold frem, som de mange EU lande støtter op om. Dertil kommer, at godskørselsloven er på vej til at blive justeret på flere punkter.

Stort arbejde i NLA
Det er ikke mindst arbejdet i NLA, Nordic Logistics Association, der betyder fremskridt. Med 20.000 nordiske vognmænd i ryggen er NLA med til at holde både EU-Kommission og EU-Parlamentet fast på dagsordenen om problemerne ved social dumping – og det sker løbende. På samme tid er der utålmodige lande i Europa, der indfører eller vil indføre mindsteløn for at få ordnede forhold.

Erik Østergaard lagde også vægt på de initiativer, der kommer fra flere danske partier for at få ordnede forhold – blandt andet klampning af lastvognstog som i Sverige.

Det Vilde Vesten
”Det er min oplevelse, at stadig flere politikere er ved at nå til en erkendelse af, at det er nu, slaget skal slås. Enten har vi et reguleret arbejdsmarked, hvor arbejdsmarkedets parter finder kompromisser om både løn og arbejdsforhold, og hvor disse rent faktisk overholdes. Eller også har vi det Vilde Vesten, hvor alt er tilladt, og hvor der ingen nedre grænse findes,” sagde DTL direktøren.”

Han havde også roser med i- hvor han kvitterede for samarbejdet med danske myndigheder.

”Jeg synes, vi over en bred kam har oplevet en voksende forståelse for danske vognmænds udfordringer. Og jeg synes, der er grund til at glædes over, at vi lever i et land, hvor muligheden for indflydelse på politiske og administrative beslutninger ikke bestemmes af størrelsen på ens pengetank, men af sagen og de gode argumenter. Det er en åbenhed og gennemsigtighed, der er grund til at påskønne,” sagde Erik Østergaard.

Han havde dog også tornene med sammen med roserne – nemlig rettet mod de virksomheder, der kun flager CSR-politikker (Corporate Social Responsibility), men ikke følger dem i praksis, når det gælder køb af transportydelser:

Der skal handling bag ord
”Man kan ikke i længden i store organisationer og virksomheder fremføre storladne, etiske proklamationer og skrive CSR-politikker stolpe op og stolpe ned på sit website og i glittede foldere, hvis ikke der kommer handling bag ordene, også når det gælder transportleddet. Det er spørgsmål om konsistens, troværdighed og om at praktisere det, man prædiker,” sagde Erik Østergaard.

Erik Østergaard havde selv et bud på, hvordan vognmændene på transportsiden kan komme i gang med CSR arbejdet på et vigtigt område – nemlig trafiksikkerheden.

”Vi har et stående tilbud fra Rådet for Sikker Trafik: De kommer gerne ud på større arbejdspladser eller i lokal- og specialforeningerne og giver rådgivning, så man kan skabe en mere trafiksikker arbejdsplads og mere trafiksikker kultur,” sagde Erik Østergaard.

Fakta CSR:
Corporate Social Responsibility (CSR) er betegnelsen for virksomheders arbejde med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres virksomhed.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk