DTL var i dag på visit hos justitsminister Karen Hækkerup for at stille en masse spørgsmål om presserende sager. Med i ministeriet var både formand Jørgen Egeskov, adm. dir. Erik Østergaard samt underdirektør Ove Holm.

”Først og fremmest er der hele den uheldige proces med tolerancegrænsen for totalvægt,” siger adm. direktør Erik Østergaard.

Han peger på, at der ikke har været den fornødne koordinering internt i regeringen eller med erhvervet, og ingen dialog om baggrund, bevæggrunde og begrundelser om indholdet og meget kort tidsfrist før ikrafttrædelse.

Uheldig virkning
”Vi fremlagde for ministeren, at skærpelsen af tolerancegrænsen går langt videre end planerne om en 56 ton vægtgrænse på 7-akslede vogntog og med en højst uheldig virkning for både transporter, der senere bliver lovlige og problematisk for mindre biler, der skal læsse op.”

Dernæst nævnte DTL-folkene nogle af de problemer, der handler om udenlandske lastbiler og chaufførers ophold her i landet.

Det handler om sagen vedrørende vejbenyttelsesafgiften, hvor udenlandske biler ikke kan retsforfølges, før de ”gentagne gange” har undladt at betale afgift. De giver politiet store vanskeligheder med at rejse sager. Desuden er der eksemplerne fra Norge med udlændinges omfattende snyd med falske kørekort og id-kort, der meget nemt kan brede sig til Danmark – og resten af EU.

Dansk lovgivning må tilpasses
”DTL ønsker, at regeringen forholder sig til de her problemer og får tilpasset dansk lovgivning og kontroltryk til situationen – alternativt bringer sagerne op i EU-systemet. Vi anser disse ting for endnu et anslag mod en fair konkurrencesituation på lige betingelser, og det er noget, der optager de danske vognmænd meget”, siger Erik Østergaard.

Endelig havde DTL anledning til at fremføre bekymring over, at den planlagte uddannelse for følgebilschauffører til særtransporter, som skal træde i kraft meget snart, efter alt at dømme ikke er klar endnu.

”DTL og  faggruppen ”Kran-Blok Erfa” er meget tilfredse med, at det fra 1. april 2014 skulle blive muligt for de såkaldte følgebilschauffører, som følger de store særtransporter med eksempelvis vindmøller, at dirigere færdslen. Men vi undrer os igen over, at man ikke inddrager transporterhvervet i overvejelser og udformning”, sagde Jørgen Egeskov, der selv er særtransportør.

Positiv tilkendegivelse
DTL fik en såkaldt tilkendegivelse fra ministeren om, at hun vil medvirke til at skabe en bedre dialog.

”Det er ikke så lang tid siden, vi sidst havde møde med Karen Hækkerup. Den gang var hun fødevareminister, men nåede ikke rigtig at forholde sig materien, før hun skiftede stol. Vi håber, at hun får bedre tid nu”, siger Erik Østergaard.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk