De danske listepriser for at sende mindre pakker er højere end i en række lande, vi sammenligner os med. Samtidig er konkurrencen om at omdele pakker øget i de seneste år.
Det viser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse ”Fragt til forbrugerne”.

E-handlen er voksende, men der er tegn på, at det danske marked for fragt af varer købt på internettet endnu ikke fungerer så godt som i andre lande.

De danske listepriser for at sende mindre pakker og breve var 10 til 36 procent højere end gennemsnittet af ni sammenlignelige lande i 2011, når prisen er korrigeret for forskelle i moms.
En stor del af e-handlen består af cd’er, dvd’er, tøj, sko, bøger og elektronik. Det er varer, som typisk vejer et til to kilo svarende til den pakkestørrelse, som analysen behandler.

Flere fragtvirksomheder
Der er i dag flere fragtvirksomheder end tidligere på markedet. Men sammenlignet med andre lande har danske kunder færre distributører og fragtprodukter at vælge imellem, når de handler på internettet.

Post Danmark er udpeget som befordringspligtig virksomhed for pakker op til 20 kilo og er derfor, som den eneste fragtvirksomhed, momsfritaget på fragt af disse pakker. Det kan være en fordel for Post Danmark, men omvendt kan befordringspligten også give meromkostninger, som andre fragtvirksomheder ikke har.

Befordringspligten i Danmark er mere omfattende end i andre lande. Det kan derfor overvejes at undersøge mulighederne for en ændring af rammerne for fragtområdet, herunder momsfritagelsen, som kan virke begrænsende på konkurrencen, konkluderer analysen.

Vælg selv fragtprodukt
Net-butikker kan være med til bedre rammer for konkurrencen ved i højere grad at få kunderne til selv at vælge fragtprodukt, så typen af levering for eksempel ikke på forhånd er afkrydset. Endelig kan de  blive mere opmærksomme på, at fragten i sig selv er et produkt, når de handler på internettet.

Analysen er iværksat som et led i regeringens forbrugerpolitiske eftersyn.

”Konkurrencen om at fragte pakker er blevet bedre, men alligevel er listepriserne i Danmark højere end i landene omkring os. Endnu skarpere konkurrence om at levere pakker vil føre til mere effektiv fragt, lavere priser og et større udvalg af ydelser til gavn for forbrugerne. Vi har i analysen identificeret flere forhold, som giver anledning til at overveje, hvordan fragtmarkedet kan blive mere velfungerende. Både lovgivningen og forbrugernes og net-butikkernes konkrete adfærd rummer et potentiale for at forbedre konkurrencen på markedet,” siger direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Agnete Gersing.
.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk