Knap 800 mio. EU-kroner ekstra i kølige kontanter til Danmark i sommervarmen. Det er ikke solstik – den er god nok.
EU-medlemslandene har godkendt Europa-Kommissionens forslag til hvilke europæiske transportprojekter, der får tildelt EU-støtte.

Beslutningen betyder bl.a., at der tildeles yderligere cirka 87 mio. kr. til Femern Bælt-forbindelsen. Samlet tildeles der i alt ca. 790 mio. kr. i EU-støtte til danske projekter, hvoraf størstedelen altså går til jernbaneprojekter.

Første danske tog med 250 km/t
Det gælder landets første højhastigheds-togstrækning: den dobbeltsporede 60 km lange jernbane mellem København og Ringsted, hvor togene kan køre 250 km/t.

Midlerne kommer fra programmet for det transeuropæiske transportnet (TEN-T), som har til formål at styrke det indre marked, blandt andet ved at fremme mere effektive, grænse-overskridende transportkorridorer.

Femern Bælt-forbindelsen får tildelt yderligere 87 mio. kr. til de forberedende anlægsarbejder, så den samlede EU-støtte til projektet nu udgør 1.527 mio. kr. frem til ultimo 2015. Projektet har dermed opnået den højest mulige støttesats til de forberedende anlægsarbejder, ligesom projektet i forvejen er tildelt den højest mulige støttesats til projekteringsfasen.

Disse jernbaneprojekter får penge
Banedanmarks jernbaneprojekter, der får ekstra støtte er bl.a. projekteringsfasen for den nye bane København-Ringsted og for Femern Bælt jernbane-landanlæg (Ringsted-Rødby)  samt anlægsfasen for dobbeltsporet Vamdrup-Vojens.

Desuden elektrificering af strækningen Esbjerg-Lunderskov samt anlæg af godsspor til Esbjerg Havn – og første del af etableringen af det nye signalsystem til jernbanen på strækningen Langå-Frederikshavn.

Sikre rastepladser til lastbiler
Desuden skal nævnes koordinering af  betalingssystemer på veje og broer i Europa. Pengene gives delvist til Sund & Bælt Holding og Vejdirektoratet får dels penge for en europæisk platform til ITS, intelligente transportsystemer, og dels til en sikker rasteplads for lastbiler mellem Køge og Ringsted.

Trafikstyrelsen får penge til analyser, der skal fremme grøn transport på TEN-T korridoren mellem Finland og Malta.

Søfartsstyrelsen, DMI, Navicon A/S, Gatehouse A/S  får tillige penge til Mona Lisa 2-projektet, der bidrager til at forbedre effektiviteten, sikkerheden og miljøvenligheden indenfor søtransport.

Scrubbere til Scandlines færger
Endelig gennemføres sammen med Scandlines Deutschland GmbH analyser for at kunne minimere skibenes forbrug af svovlholdigt kul og olie, i første omgang på ruten Rødby-Puttgarden.

I fremtiden bruges kun én motor ved en højere intensitet på hvert skib. Samtidig vil det blive muligt at installere en såkaldt ’scrubber’ (røgrenser), så skibenes udstødningsgas renses på vej op gennem skorstenen.

Det er dog ingen billig investering, som DFDS har foretaget på et af deres skibe – men det foregik i forbindelse med en forlængelse og renovation af skibet.

Minister glad for opbakning
”Det er meget glædeligt, at Europa-Kommissionen har valgt at prioritere så mange danske projekter i denne ansøgningsrunde, siger transportminister, Henrik Dam Kristensen.

Han peger på den forøgede støtte til Femern Bælt-forbindelsen – både jernbane- og landanlæg.

”Den viser endnu engang den store opbakning til projektet fra Kommissionens side. Vi er på EU-plan enige om i særlig grad at prioritere de grænseoverskridende strækninger for at binde medlemslandenes infrastruktur bedre sammen,” siger Dam Kristesen.

Jernbaner binder Europa sammen
Han mener, at det derfor er helt i den ånd, at et af Europas helt store grænseoverskridende projekter nu prioriteres yderligere.

”Det er ligeledes meget positivt, at så mange af Banedanmarks jernbaneprojekter tildeles meget store beløb i EU-støtte. Projekterne er både i det østlige og vestlige Danmark med til at binde Skandinavien bedre sammen med resten af Europa, og det gør jernbanen mere attraktiv for både gods- og passagertransporten. Endelig bidrager projekterne til en grøn omstilling af transporten, siger Henrik Dam Kristensen.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk