En ny lappeløsning. Den såkaldte Eldrup-kommission har netop barslet med sin rapport, der som hovedmål skal gøre det muligt at indføre en million elbiler i 2030 – om 10 år.

Den løsning, som mange har peget på – at skifte til en teknisk baseret beskatning af personbilerne (som flere nabolande har gjort med succes) i stedet for den nuværende værdibaserede løsning – er ikke på tale.

Eldrup-kommissionen foreslår i stedet for at finansiere et nyt bilafgiftssystem gennem en ny, fast vejafgift på 1.000 kroner årligt fra 2023, som både kommer til at gælde for danske og udenlandske vare- og personbiler. Men fortsat baseret på en værdibaseret beskatning.

Roadpricing fra 2025

Samtidig har man netop fundet en ny lappeløsning – hvor det mest outrerede er, at lastbilerne skal betale for elbilerne – ved at indføre en roadpricing fra 2025.

DTL-Danske Vognmænd advarer regeringen mod at følge rådet. Det advarer DTL Danske Vognmænd kraftigt imod.

Ifølge Eldrup skal det ske gennem afskaffelse af Eurovignet-ordningen og indførelse af en kilometerbaseret afgift – også kaldet Road Pricing på helt op til 10 kr. pr. km.

Spiller en afgørende rolle

”Jeg må sige, at den ånd, der nu er sluppet ud af flasken af Eldrup-kommissionen, bør holde sig inden døre i regeringskontorerne og ikke slippe ud i samfundet. Hver eneste dag kører vognmandserhvervet for erhvervslivet og private forbrugere og spiller en helt afgørende rolle i at få samfundet til at fungere, hvilket man bl.a. så under Corona-krisens lock down,” siger adm direktør Erik Østergaard, DTL.

Her er der tale om transport, hvor der intet reelt alternativ findes til fossile drivmidler.

Regningen sendes videre

”Hvis man vil pålægge transportørerne ekstra udgifter for at løse basale og uundværlige samfundsopgaver, som alle nyder godt af, så ender regningen naturligvis hos dansk erhvervsliv og forbrugerne gennem højere transportpriser,” siger Erik Østergaard, der slår fast, at dette hverken vil fremme eller sikre den omstilling, der er ønsket

Erik Østergaard påpeger, at, hvis road pricing skal være GPS-baseret og sikre, at det ikke bliver små villaveje, der bliver brugt som indfaldsveje, så er de teknologiske løsninger langt fra skudsikre.

I regnestykket omkring økonomien for road pricing, må der tænkes hele vejen rundt.

Vil stjæle provenuet

”Anlægsomkostninger til overvågningssystemer og administrative byrder skal der holdes skarpt øje med. Administrative omkostninger risikerer nemlig at stjæle provenuet, viser eksempler fra udlandet. Det kan simpelthen være meget dyrt at drive systemet. Reelt set var omkostningerne til at drive systemet en af de væsentligste årsager til, at det til sidst blev lagt i graven – af den daværende S, SF, R regering,” siger Erik Østergaard.

Eldrup-kommissionen synes da også selv noget tøvende over for road pricing modellen, idet rapporten i sin slutning anbefaler en ”langsigtet” indførelse af for en kilometerbaseret vejafgift med forslag om, at andre lande går forrest.

Skævvridende effekt

Kommissionen påpeger også, at en sådan afgift kan have en skævvridende effekt.

”Jeg kender ikke længden på kommissionens lyskegle, men skævvridning af vilkår kender vi til i transporterhvervet. Også af den årsag fraråder vi at lave lastbiltransport om til en skatteopkrævningsmaskine, der i sidste ende rammer danske erhvervsliv,” siger Erik Østergaard.

Endelig foreslår kommissionen foreslår en forhøjelse af diselafgiften på 80 øre fra 1. januar 2021.

Må melde hus forbi

”I forvejen opkræver staten årligt ca. 50 mia. i afgifter hos bilisterne i form af bl.a. benzin- og dieselafgifter, registreringsafgifter, vejbenyttelsesafgifter, grønne afgifter mm. Højere brændstofafgifter er – som kommissionen også selv påpeger – en omkostningsfuld måde at øge udbredelsen af nul- og lavemissionsbiler på set ud fra et statsfinansielt synspunkt på grund af risikoen for grænsehandel. Også her må vi melde hus forbi,” siger Erik Østergaard.

 

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk