Danske politikere har igen valgt en lappeløsning, når det gælder fremtidig beskatning af elbiler, som indenfor de næste fire-fem år langsomt skal indfases i den normale danske værdibaserede bilbeskatning.

En håbløs forældet bilbeskatning, der betyder at moderne teknologiske udviklinger, ikke kommer danskere til gode i særlig stor udstrækning. Det ville en teknisk baseret beskatning kunne råde bod på.

Om 30-35 år kører alle varebiler og personbiler på el og brint – ifølge FDM’s tekniske redaktør, Søren W. Rasmussen – der selv er bilingeniør.

Den nye politiske aftale omfatter dog ikke brintbiler, der er afgiftsfritaget frem til 1. januar 2019.

Vi vælger at stå udenfor
Alligevel vælger Danmark at stå udenfor den udvikling, der er på vej på indenfor bilteknologi – og som man kunne se mange eksempler på den seneste IAA biludstilling i Frankfurt.

Den politiske løsning om elbiler er kommet stand mellem regeringen og DF, S og RV. Elbilerne skal som sagt indfases i det nuværende afgiftssystem og være fuldt indfaset i 2020.

Både FDM, Bilbranchen i DI og De Danske Bilimportører er enige i, at dette blot er endnu en lappeløsning på et politisk kludetæppe af utidssvarende bilafgifter. For aftalen omkring elbiler løser ikke det grundlæggende problem, at vi i Danmark har et afgiftssystem, der straffer ny miljø- og sikkerhedsteknologi i biler, udtaler en samlet bilbranche oven på det nye ”klædetæppe”.

Miljø og trafiksikkerhed
Der er behov for en langsigtet og holdbar løsning, der sikrer, at vi får mere miljørigtige og trafiksikre biler på vejene.

“Elbilaftalen er ikke en langtidsholdbar løsning. Vi får meget snart brug for en samlet omlægning af de danske bilafgifter, hvor politikerne efter vores mening skal tage udgangspunkt i bilernes tekniske egenskaber og ikke i deres værdi. Kun på dén måde kan man belønne ny teknologi i stedet for at straffe den, som tilfældet er i dag,” siger branchedirektør Thomas Møller Sørensen, Bilbranchen i DI.

Ville køre grønnere
Branchen peger på, at man ved at indføre teknisk baserede afgifter, kunne anspore danskerne till at køre grønnere – om så bilen kører på el, gas, brint, benzin, eller hvad fremtiden måtte bringe.

Både forbrugerne og samfundet går glip af store gevinster ved den nuværende bilbeskatning, da man beregner afgiften ud fra bilens værdi i stedet for at se på, hvilke egenskaber og miljøpåvirkning bilen har.

Gårsdagens teknologi
”Så længe afgifterne baseres på bilens værdi, hindres ny teknologi og innovation i at komme de danske bilejere og samfundet til gavn. Danskerne vil således fortsat være henvist til at købe gårsdagens miljø- og sikkerhedsteknologi, og om få år vil også elbilerne blive presset ud af de høje afgifter. Dagens løsning for elbilerne er derfor i sandhed en rigtig dårlig løsning for bilisterne og samfundet”, siger Thomas Møller Thomsen, adm. direktør i FDM.

De tre parter håber ikke, at dagens løsning med at indfase elbiler i det nuværende afgiftssystem lukker ned for debatten omkring registreringsafgiften, da der er stærkt behov for en ny og mere intelligent bilbeskatning som samlet set objektivt kan håndtere nuværende og fremtidige teknologier.

Risiko for politisk sovepude
”Dagens aftale omkring elbiler må og skal ikke blive en politisk sovepude. Der er et stort behov for en mere intelligent bilbeskatning, der kan sikre, at nyt miljø- og sikkerhedsudstyr også finder vej til Danmark. Det vil vi få med en teknisk baseret afgift. En teknisk afgift vil samtidig spare både branchen og SKAT ressourcer, da det er langt nemmere at administrere”, siger Gunni Mikkelsen, adm. direktør hos De Danske Bilimportører.

Branchen peger på, at en ny teknisk afgift eksempelvis kunne være baseret på bilens CO2-udledning og bilens vægt.
 
Fakta 1:
Registreringsafgiften beregnes i dag på baggrund af bilens værdi med 105 pct. under 81.700 kr. og 180 pct. over 81.700 kr.

Fakta 2:
FDM er med 239.000 hustande som medlemmer Danmarks største forbruger- og interesseorganisation.

Bilbranchen er en del af DI og repræsenterer knap 500 bilforhandlere med cirka 13.000 medarbejdere og mere end 85 pct. af landets nyvognssalg.
De Danske Bilimportører repræsenterer importørerne bag de fleste bilmærker på det danske marked og mere end 99 pct. af importen af nye personbiler, varebiler, lastbiler og busser til Danmark.
 

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk