Af Finn Bruun

Det overordnede mål i Europa er at reducere EU’s CO2-udledning med 40 procent i 2030.

Det fremgik det af EU-Kommissionen klimaplanen for perioden 2020-2030, som blev fremlagt i denne uge. For at bidrage til dette mål skal den kvoteomfattede del af industrien reducere med 43 pct.

Den ikke-kvoteomfattede del, hvor vejtransporten, landbrug og boliger hører under, skal reducere med 30 procent i forhold til 2020.

Ikke noget mål for transport
Der var derfor ikke noget direkte reduktionsmål for transportsektoren i klimaplanen. Men DI-Transport fremhæver, at der allerede er sket meget gennem øgede EU-krav til biler og varebilers CO2-udledning.

Og der var heller ikke noget mål for brugen af vedvarende energi i transportsektoren. Det nuværende direktiv stiller krav om 10 pct. vedvarende energi i transportsektoren i 2020, men der er altså intet mål for perioden frem mod 2030.

Hård konkurrence
DI-Transport støtter ambitiøse CO2-mål, men direktør Michael Svane understreger samtidig, at transportbranchen er kendetegnet ved hård international konkurrence.

”Det er en udfordring at sikre sorte tal på bundlinjen. Derfor må den grønne omstilling samtænkes med virksomhedernes konkurrencesituation. Samtidig spiller gode transportmuligheder en vigtig rolle for virksomheder i andre brancher, siger Michael Svane.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk