Den netop indførte 25 timers parkeringsregel for lastbiler på offentlige parkeringspladser herhjemme mener EU er ulovlig – men DTL er uenig.

EU-Kommissionen truer med en åbningsskrivelse reelt Danmark med en retssag, hvis ikke der rettes ind og gives mulighed for at overnatte på rastepladser i mere end 25 timer.

EU kritiserer, at den nye danske regel om 25 timers tidsbegrænsning gør det umuligt at overholde hviletidsreglerne, fremgår det af flere medier.

Danmark skal stå fast

DTL – Danske Vognmænd mener, at regeringen skal tage opgøret, og at det er transporterhvervets opgave at planlægge sig ud af tingene.

”Det er ikke uventet, når man tænker på, at Kommissionen i slutningen af april foreholdt den danske regering denne holdning i diplomatisk indpakning – og siden transportministerens afvisende svar har forholdt sig passiv i næsten tre måneder,” siger DTL Danske Vognmænds adm. direktør Erik Østergaard.

Han anbefaler, at den danske regering står fast.

En god sag

”Danmark har en god sag,” siger han.

Erik Østergaard peger på, at EU før har udsat den danske regering for angreb på den danske fortolkning af cabotagereglerne, der blev underkendt af EU-domstolen.

”I forvejen er det ikke tilladt at afholde sit 45 timers hvil i køretøjet – det ligger der en EU-dom på,” siger Østergaard.

Han peger på, at det er forkert at sige, at dette her alene rammer de udenlandske vognmænd.

Gælder også danske vognmænd

For de har lige så store muligheder for at afholde deres daglige og reducerede ugentlige hvil på danske rastepladser som alle andre, og begrænsningen gælder også danske vognmænd. Det er alene et spørgsmål om, at man i erhvervet må planlægge sig ud af at afholde de helt lange hvil. Det gælder såvel danske som udenlandske vognmænd,” siger Erik Østergaard.

DTL-direktørens synspunkt understøttes af transportordfører Kim Christiansen (DF), der i pressen fremhæver, ”at hvis nogen har behov for at holde sig på rastepladser i flere dage og uger, må det være op til Dansk Industri og transportvirksomhederne at tilvejebringe nogle forhold, hvor man har den mulighed.”

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk