Justitsminister Morten Bødsgaard vil nu stramme reglerne betydeligt for fartsyndere, der ser bort fra hastighedsgrænser ved vejarbejder. Bøderne skal ganske enkelt fordobles – og kører man 40 pct. for hurtigt, så udløses der en betinget fradømmelse af kørekortet.

Justitsministeren har i dag sendt et lovudkast om skærpede sanktioner i høring. Han mener, selv om antallet af dødsulykker på grund af fart er faldet,  så er der behov for yderligere tiltag over for de bilister, som ikke overholder hastighedsgrænserne.

”Det er vigtigt, at de personer, der arbejder på vores veje for at holde dem i god og sikker stand, kan udføre deres arbejde under sikre og trygge forhold. Ved at fordoble bøden for at køre for stærkt og nedsætte grænsen for, hvornår der skal ske betinget frakendelse af førerretten i de sammenhænge, skaber vi et klart incitament til at tage hastighedsnedsættelsen alvorligt, siger Morten Bødsgaard.”

Hurtig ekspedition
Regeringen vil også sikre, at sager om ikke-klipudløsende hastighedsforseelser konstateret ved automatisk trafikkontrol  bliver ekspederet hurtigere, så det opleves, at sådanne forseelser sanktioneres konsekvent og hurtigt.

Det skal ske ved, at der indføres et såkaldt betinget objektivt ansvar for køretøjets ejer eller bruger i den slags sager.

Der skal dog være en klar og let adgang til at undgå strafansvaret, bl.a. hvis den, der rent faktisk var fører på gerningstidspunktet, erkender at have været fører af køretøjet ved forseelsen.

For høj fart er skyld i eller er medvirkende årsag til et betydeligt antal dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken.

Farten dræber
Rådet for Sikker Trafik anslår tillige, at hvert tredje trafikdrab vil kunne undgås, hvis alle overholdt hastighedsgrænserne. Regeringen er derfor klar til at skærpe indsatsen over for de bilister, som ikke overholder hastighedsgrænserne.

De skærpede sanktioner gælder på steder, hvor det er tydeligt, at den generelle hastighedsgrænse ved færdselstavler eller anden afmærkning er midlertidigt nedsat af hensyn til det pågældende arbejde.

Ved at fordoble bøderne regner man med, at bilisterne i højere grad vil overholde fartgrænserne ved vejarbejde, hvor arbejdere ofte befinder sig tæt på kørebanen under risikofyldte omstændigheder, og derved øge sikkerheden for de personer, som udfører vejarbejde.

Fra 60- til 40 pct.
Der vil ifølge lovforslaget ske en betinget frakendelse, når hastighedsoverskridelsen er på 40 pct. eller mere. I dag sker det – og vil på vejstrækninger uden vejarbejde fortsat ske – ved en hastighedsoverskridelse på mere end 60 pct.

 Automatisk Trafikkontrol (ATK) har vist sig at være et fleksibelt redskab for politiet, når det handler om effektivt at kunne foretage hastighedskontrol – som led i den samlede indsats over for trafikanter, som ikke overholder hastighedsgrænserne.

Samtidig vil man indføre en særlig form for betinget objektivt ansvar for bilisten, der tages af en fotovogn (ATK).

Højst 30 pct.
Det betingede objektive strafansvar gælder i sager, hvor det ikke er et spørgsmål om klip i kørekortet, eller frakendelse af førerretten – eller kørselsforbud (dvs. hvor hastighedsoverskridelsen er på højst 30 pct.).

Efter den foreslåede ordning pålægges bilens ejer strafansvaret (i form af bødeansvar), medmindre den pågældende kan udpege en anden fører på gerningstidspunktet, som erkender at have ført køretøjet på gerningstidspunktet – eller hvis bilen f.eks. var stjålet. Det sker for at indføre konsekvens af overtrædelsen, så kan bøderne også udskrives hurtigere. En lignende ordning med et betinget ejeransvar eksisterer i dag også i Belgien.

Rigspolitiet har oplyst, at godt 85 pct. af alle ATK-sager angår hastighedsovertrædelser på højst 30 pct.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk