I årets første kvartal kørte der i gennemsnit 4.810 lastbiler ind i Danmark i døgnet. I samme kvartal 2010 var tallet 4.264.

Det svarer til en vækst i den grænseoverskridende lastbiltrafik på 12,6 procent over de tre år.

tallene er godt nyt for den danske udenrigshandel, da trafikken med lastbiler på grænserne udgør en stærk indikator for dansk import og eksport i forhold til de vigtige nærmarkeder.

Et stykke fra rekorden i 2008
Der er dog stadig et stykke op til rekorden fra andet kvartal 2008, hvor 5.104 lastbiler krydsede grænserne i døgnet.

Kigger man nærmere på tallene, så gemmer der sig også godt nyt for de danske vognmænd. Det er nemlig i høj grad danske vognmands-virksomheder, der står for væksten i grænsetrafikken.

Tilbage i 1. kvartal 2010 var det kun 34 procent af de lastbiler, der kørte over grænsen, der var ejet af danske transportvirksomheder.

I 1. kvartal i år var andelen steget til knapt 49 procent – samtidig med at den samlede trafik som nævnt også steg i perioden.

Danskejede lastbiler øger
Danskejede biler dækker her over danske transportvirksomheders lastbiler, uanset om de er indregistreret i Danmark eller i udlandet.

Antalsmæssigt svarer det til, at de danskejede lastbiler i grænsetrafikken er steget fra 1.450 i døgnet i 1. kvartal 2010 til 2.342 i 1. kvartal i år.

Det betyder, at danske vognmands-virksomheder har øget deres kørsler på den danske grænse med samlet 61 procent i forhold til 1. kvartal for tre år siden.

Flere med danske nummerplader
En del af væksten kommer – måske overraskende for nogle – fra lastbiler med danske nummerplader. I sammenligningen mellem 2010 og indeværende år har de dansk indregistrerede lastbiler øget deres kørsler over grænsen med 18 procent, fra 895 grænsepassager i døgnet i 1. kvartal 2010 til 1.053 i år.

”Det er en ret så opsigtsvækkende tendens, som er noget overset i debatten. Ud fra vores tal er det klart, at lastbiler med danske nummerplader har bibeholdt og endda øget de internationale kørsler i de senere år,” siger ITD’s erhvervspolitiske chef Poul Bruun.

Fremgår ikke af tal fra DS
Når det kan forekomme overraskende, er det fordi, at stigningen ikke fremgår af de officielle opgørelser fra Danmarks Statistik omkring de danske lastbilers internationale transportarbejde.

En forklaring på afvigelsen kan være, at Danmarks Statistik har ændret metode omkring indrapporteringen af de internationale kørsler fra 2009. Vurderingen fra ITD er, at de officielle tal fra Danmarks Statistik herefter er kommet til at ligge urealistisk lavt. Samme konklusion er Danmarks Statistik selv nået frem til i et notat for nyligt.

Grænsetællinger med tyngde
”Det er glædeligt, at vores grænsetællinger har opnået en tyngde, hvor de kan bruges til at validere de officielle statistikker og dermed være med til at lukke huller og forhindre fejlslutninger,” siger Poul Bruun.

Selv om lastbilerne med dansk nummerplade er gået frem i grænsetrafikken, er det dog de danskejede lastbiler på udenlandsk nummerplade, der fører an i væksten.

I 1. kvartal 2010 kørte der dagligt 596 udenlandske lastbiler med dansk ejerskab over den danske grænse. I første kvartal i år var antallet steget til 1.388.

Indenrigsmarkedet
Hvordan det danske indenrigsmarked for lastbiltransport eventuelt er påvirket af den øgede trafik med udflagede lastbiler er ifølge ITD usikkert. De tilgængelige data tyder dog ikke på store forskydninger i indenrigsmarkedet.

Danmarks Statistik melder om en fremgang i det nationale transportarbejde med danske lastbiler på 14,7 procent forrige år og 2,2 procent sidste år.

Flere vognmænd havde fremgang
Dette billede bekræftes af ITD’s medlemsundersøgelse fra februar. Knapt 30 procent af ITD-medlemmerne kører udelukkende nationale transporter, og blandt dem havde 42 procent fremgang i omsætningen i 2012, mens kun 23 procent gik tilbage.

Meldingerne om et tiltagende prispres er dog samtidigt entydige i medlemsundersøgelsen.

Udenlandske ejede biler går tilbage
”Konkurrencen er benhård, ingen tvivl om det. Men som dansk vognmands-organisation er det værd at glæde sig over, at de eneste, der tilsyneladende mister kørsler på de danske veje og grænseovergange i disse år, er de udenlandsk-ejede lastbiler, mens de danske transportører støt og roligt vinder markedsandele både herhjemme og i udlandet. De danske vognmands-virksomheder klarer sig generelt imponerende godt under meget vanskelige betingelser,” siger Poul Bruun.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk