Tallene fra EU’s statistiske kontor Eurostat bagatelliserer cabotage-problemerne i Danmark for danske vognmænd.

Eurostat peger bl.a. på, at det oftest er danske vognmænds tysk indregistrerede biler, der i de fleste tilfælde udfører cabotagekørsel  i Danmark – med tyske chauffører, der er billigere at aflønne. 

62 pct. var det i 2011 ifølge netop Eurostat. Østeuropæiske chauffører udgjorde i 2011 få procent  af cabotage-kørslen i Danmark.

Mangelfulde indberetninger
”Men hos DTL afviser man EU-tallene. Man afviser ganske enkelt at stole på denne statistik, fordi der er manglende eller mangelfulde indberetninger fra mange lande.

Det er generelt galt med den europæiske statistik om godskørsel med lastbiler, og den danske statistik stemmer ikke overens med andre målinger – eksempelvis den velanskrevne grænsetællinger ITD,  Brancheorganisationen for den danske vejgodstransport, samt de helt offentlige tal for trafikken over Storebælt.

Dertil kommer  moms-statistikkerne fra Skat om indberettet moms. Problemet med forkert statistik fra EU er, at tallene også bruges af Danmarks Statistik.

Statistik skal fortbedres
”Der er ikke tvivl om, at der er problemer med cabotagekørslen i Danmark. Det ved vi jo fra vores medlemmer – og vi ved, at der selv i EU-kommissionen stilles spørgsmålstegn ved Eurostats tal. Derfor er der også sat arbejde i gang for at forbedre statistikken, siger Ove Holm, erhvervspolitisk chef i DTL.

I EU Kommissionen ser man ikke problemet. Frederik Rasmussen, der er embedsmand i kommissionens sektion for mobilitet og transport (afdeling D3/Landtransport), mener  at danske vognmandsorganisationer burde kende tallene.

Virksomheder før transportører
”Vognmands-organisationerne foretrækker et andet billede. Problemet er selvfølgelig at danske virksomheder er nødt  til at betale for national transport, som er ca. 15 pct. dyrere end international transport som følge af manglende konkurrence –  og det gør danske produkter dyrere og mindre konkurrencedygtige. Man kunne spørge sig selv hvad der er vigtigst i denne sammenhæng, at beskytte danske transportører eller danske virksomheder, udtaler Frederik Rasmussen til Business Transport.

Ikke fair konkurrence
Men Ove Holm mener kun, at de 15 pct. kan være korrekt, hvis man sammenligner omkostninger for en dansk vognmandsforretning, der følger danske løn- og arbejdsvilkår med f.eks. en rumænsk forretning, hvor chaufføren får en langt lavere løn.

”Det er jo hele vores pointe, at det ikke er fair konkurrence, at den pågældende rumænske vognmands-virksomhed skal kunne køre permanent og løbende rundt i Danmark og udføre indenlandske ture – altså cabotage. Cabotage skal være af midlertidig karakter og skal kun ske i tilknytning til internationale transporter, med det formål at positionere lastbilen, der har afleveret gods i Danmark, til at læsse et internationalt læs ud af Danmark igen, siger Ove Holm.

Under-rapportering
Han peger især på data om cabotage, hvor der er formodning om væsentlig underrapportering  med bl.a. udenlandske lastbilers cabotagekørsel på danske veje.

De unøjagtige tal fra Eurostat og Danmarks Statistik gør det svært at sammenlignings-tal  fra år til år. Bl.a. gik man i Danmark i 2009/2010 fra to spørgeskemaer med både national og internationale tal til et skema med begge tal for godstransport med danske lastbiler.

“Der har betydet en fejlagtig fremstilling af en stor vækst i danske lastbilers transportarbejde i Danmark – siden har fordelingen rykket sig markant i forhold til andre statistikker,” siger Ove Holm.

Fejl anerkendt af DS
DTL har gjort Danmarks Statistik opmærksom på problemet, og Danmarks Statistik har anerkendt, at DTLs skepsis er ganske berettiget – senest på det seneste møde i Danmarks Statistiks kontaktudvalg for transportstatistik d. 7. marts 2013, hvor DTL har sæde sammen med bl.a. Trafikstyrelsen.

”Her blev en foreløbig analyse præsenteret. Med forbehold for en stor usikkerhed antydede analysen, at der vitterligt er et problem med bund i den statistiske produktion, fordi der er tegn på en fejlagtig indberetning af dele af den internationale kørsel som national og underrapportering, samt at der er en høj sandsynlighed for, at data fremviser en fejlagtig modgående udvikling end den reelle, siger Ove Holm.

DS tal kan ikke bruges
 Det er derfor DTLs opfattelse, at man p.t. bør afstå fra at anvende Danmarks Statistiks tal for godstransporten med de danske lastbiler.

”I DTL er vi desuden bekendt med, at Vejdirektoratet har valgt ikke at anvende Danmarks Statistiks tal for lastbilers trafikarbejde og i stedet vil anvende tillempede synsdata, når de skal planlægge nye veje. En rapport er i øvrigt på vej fra Trafikstyrelsens cabotageudvalg, som skal danne grundlag for bedre statistikker på området, siger Ove Holm.

Fakta: Modstridende oplysninger

Tallene fra Eurostat og Danmarks statistik og tallene fra bl.a. danske trafiktællinger om udført transportarbejde i Danmark er modstridende, oplyser DTL.

Eurostat oplyserat det internationale godstransportarbejde er faldet med 35 pct. i 2010 mens det indenrigske transportsamarbejde samtidig er steget med seks pct. – i 2011 endda med 20 pct.

ITD har gennem grænsetællinger registreret en international vækst på syv pct. og indenrigs er godstransportarbejdet med to pct. i 2011. Det er total-tællinger og ikke stikprøvekontroller.

Samtidig er der misforhold mellem godstransportstatistikken og momsstatistikken for indenlandske vognmænds omsætning i kroner, som har været stagnerende fra 2008 til 2012. Tallene er baseret på vognmandsforretningernes momsindberetninger.

Efter at Danmark har sat spørgsmålstegn ved kvaliteten af Eurostats opgørelser af cabotagekørsel, har Eurostat lovet at forbedre kvaliteten af opgørerlserne – i første omgang ved at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på sagen.

Danmarks Statistik har siden indrømmet, at der kan være usikkerhed ved analyserne af cabotagekørsel.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk