Vi kører for stærkt – også på veje, hvor trafikforholdene er ringe – det er blandt hovedpunkterne af tværanalysen ”Hvorfor sker trafikulykkerne?”  

Analysen er den seneste rapport fra HVU, Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, som i mange år har analyseret alvorlige ulykker i Danmark.

Den nye rapport er baseret på de 291 alvorlige trafikulykker i 14 år, som HVU har dybdeanalyseret. Et kæmpe materiale – gennemarbejdet af landets fremmeste forskere, politi og læger – med Sven Krarup Nielsen, HVU’s formand, i spidsen.

Dårlig orientering
Analysen viser bl.a., at for høj hastighed og for dårlig orientering er de hyppigste forklaringer på, at trafikulykkerne sker – hver især medvirker de til op mod halvdelen af de 291 ulykker.

En del af rapporterne – Ulykker med store varebiler, udgivet i 2003 – viser bl.a., at ulykker med varebiler er overrepræsenteret.

Mange unge chauffører kan have svært ved at håndtere en moderne og ganske hurtig varebil, der i reglen har dårligere køreegenskaber end en personbil – og kombineret med forkert indretning af varerummet og manglende fastspænding af godset forhøjes risikoen for en uykke.

Uopmærksomhed
Netop analyser af ulykker med unge trafikanter og ulykker med bl.a. motorcykler peger på, hvor stor indflydelse fart har på, hvor alvorlige ulykkerne bliver.
 
Også andre trafikantfejl optræder hyppigt, fortæller Krarup Nielsen: Uopmærksomhed, fejlvurdering, forkert reaktion og spirituspåvirkning medvirker hver især til mellem en tredjedel og en femtedel af de undersøgte ulykker.
 
”Stort set alle ulykkerne kunne have været undgået, hvis trafikanterne ikke havde lavet fejl. Det betyder ikke, at trafiksikkerheden bedst forbedres ved kun at påvirke trafikanterne direkte. Gennem bedre indretning af veje og køretøjer er det ofte muligt at forebygge eller afbøde konsekvenserne af de fejl, trafikanterne laver,” udtaler HVU formanden.
 
Fejl ved køretøjerne
Krarup Nielsen understreger dog, at det ikke kun er trafikanterne, der medvirker til ulykkerne. Fejl ved veje og omgivelser medvirker til cirka hver tredje af de undersøgte ulykker, og fejl ved køretøjerne medvirker til cirka hver femte.
 
”Tværanalysen viser også, hvilke forhold der hyppigst forværrer personskaderne. To af de oftest forekommende forhold er manglende brug af sikkerhedssele og træer i vejkanten,” fortæller Sven Krarup Nielsen.

 

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk