Det blev en livlig transportpolitisk debat på førstedagen på Transport 2015 i dag – og det var et veloplagt panel med bl.a. DI’s Michael Svane, 3F’s Jan Villadsen og DTL-direktør Erik Østergaard som fik spørgsmålet: Hvad skal der til for at blive millionær i transporterhvervet?
”At man er milliardær” lød svaret.

Under ledelse af den kyndige Jens Gaardbo tog en række prominente folketingspolitikere og branchefolk pulsen på transportsituationen.

Erik Østergaard betonede uddannelse, bedre IT- og digitale løsninger samt investeringer i infrastruktur.

Særskilt udordring
ITD’s direktør, Jacob Chr. Nielsen fremførte, at han så ”den negative debat om faget” som en særskilt udfordring, hvor der ”fra dele af branchens egne rækker” er en tendens til alt for meget fokus på de dårlige sager og brodne kars enkeltsager, og udtrykte bekymring for rekrutteringen til vognmandserhvervet.

”Vi må skelne mellem markederne. Et dansk marked på danske vilkår. Og det internationale marked på internationale vilkår” sagde ITD-direktøren.

Ikke samme spilleregler
”Jeg har to knægte der spiller fodbold. Uanset hvor på banen spillet foregår, så er reglerne de samme. EU har fejlet, fordi spillereglerne i EU dels fortolkes forskelligt og vilkårene for at være på banen er så forskellige. Og det dur ikke” replicerede Erik Østergaard.

Folketingsmedlemmerne Eigil Andersen (SF), Venstres næstformand Kristian Jensen, Rasmus Prehn (S), Andreas Steenberg (R) og Enhedslistens Finn Sørensen tog debatten videre sammen med den norske vicetransportminister Bård Hoksrud.

Rasmus Prehn (S) slog fast, at da regeringen kom til, var holdningen både i Danmark og i EU at transportmarkedet bare skulle sættes fri.

Europæiske regler
”Men dét har ændret sig, både i Danmark og i EU” sagde den socialdemokratiske transportordfører, til den velbesøgte debat ved DTL-standen.

Den radikale Andreas Steenberg efterlyste nogle europæiske regler og sociale rettigheder for østchaufførerne.

Enhedslistens Finn Sørensen blev spurgt hvad der ville ske med transporterhvervet, hvis han blev statsminister. ”Det vil blive sikret fair konkurrence, med streg under fair” lød budskabet.

Vælg en timeløn
Eigil Andersen fra SF, blev spurgt om han, hvis han åbnede en vognmandsvirksomhed i morgen, ville vælge den danske chauffør til 130 kr. i timen – eller 12 kroner for den østeuropæiske chauffør:

”Jeg vil betale den løn, som godskørselsloven – den ganske gode godskørselslov – henviser til, nemlig den overenskomstfastsatte løn” svarede Eigil Andersen.
Bård Hoksrud fra den norske regering satte tingene i relief ved at fortælle om de markante problemer i Norge med cabotagekørsel og social dumping. Der er eksempler på, at lokale norske statsborgere må bringe mad ud til sultende chauffører, der er strandet i sneen og ikke kan komme videre, når bilerne ikke er indrettet til norsk vinter.

Det kalder på, at tage situationen alvorlig, mente Hoksrud.

Følg Finland
Finn Sørensen, Enhedslisten, sluttede af med at sige, at Danmark burde starte med at følge de finske fortolkninger af cabotagelovgivningen.

”Der er lang vej igen. Vi kan ikke bare justere lidt på cabotagereglerne eller blot appellere til at reglerne overholdes. De skal gennemgribende forbedres, så vi sikrer ordnede forhold.”
DTL-Danske Vognmænd følger op i morgen fredag, på Transport 2015’s anden dag, med endnu en politisk debat om den økonomiske krises og den sociale dumpings betydning for transporterhvervet.

Ny debat fredag
I debatten fredag kl. 11 på DTL-standen deltager bl.a. Thilde Waast (Flypersonalets Branche Union), Jan Villadsen (3F-transport), Michael Svane (DI-transport), Jacob Chr. Nielsen (ITD), Kristian Pihl Lorentzen (MF, V) og DTLs Erik Østergaard.

Debatten vil utvivlsomt komme ind på den højaktuelle situation omkring Ryanair og onsdagens sag om chauffører, der havde kørt i seks døgn uden pauser.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk