Af Finn Bruun

De nye svovlkrav til skibsfarten vil koste den nationale danske søfart 5 mia. kr. om året i omkostninger, advarer havnene, som ser gods forsvinde over på hjul
 
Fra 2015 kommer der nye krav til skibes emissioner i danske farvande. Nordiske analyser viser, at den nationale søfart årligt rammes af 5 mia. kr. i ekstra omkostninger. Konsekvensen bliver mere gods på hjul og behov for store investeringer i godsbaner, advarer Danske Havne.

Den maritime sektors største bekymringer har hidtil været de økonomiske konsekvenser. At mere gods vil flytte fra sø til vej, og at der ikke kan produceres nok svovlfattigt brændsel.

Transit og Femern forbindelse
Ud fra rapporterne skal dansk søfart forvente ekstra omkostninger for 60-80 mia. kr. i årene 2015-2031, hvis skibe forventes at bruge brændstof med 0,1 pct. svovlindhold. Det svarer til 5 mia. kr. i ekstra årlige omkostninger.

Som transitland og med en kommende Femern forbindelse vil der være stærke incitamenter til at rykke en større transportmængde fra sø til vej, påpeger Danske Havne.
 

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk