Danmarks Statistik har netop har offentliggjort den samlede godsomsætning over danske havne.

Aktiviteten er steget. Mest på gods med fragtskibe med tre procent fra 2012 til 2013 og med færger med mere beskedne en procent. I alt 88 mio. ton gods blev håndteret i danske havne i 2013.   

”Danske Havne er er godt tilfredse med udviklingen i 2013. I 2012 så vi en svag tilbagegang fra 2011, og derfor er det rigtig positivt, at vi igen kan konstatere fremgang i de danske erhvervshavne, siger Tom Elmer Christensen, sekretariatschef i Danske Havne.”  

Svag stigning i containere
Stigningen i godsomsætningen skyldes blandt andet en markant stigning fra 2012 til 2013 i ’fast bulk i øvrigt’ på 147 procent. Gods i containere er steget svagt med 2,3 procent, og endeligt kan der ses et opsving på otte procent i mineralske olieprodukter fra 2012-2013.

”De større danske erhvervshavnes samlede omsætning er også steget fra 2012 til 2013. Den stigning skyldes ikke alene godsomsætning. Der er tale om en øget indtjening på stigende arealleje- og serviceindtægter. Havnenes økonomi er stærk bl.a. på grund af en stigning i godsomsætning, men havnene har altså flere ben at stå på, der alle bidrager til at øge havnenes omsætning og sikre mindre konjunkturfølsomhed,” siger Tom Elmer Christensen.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk