Først i 2040 kan man forvente, at diesellastbilen kun står for omkring 20 pct. af transporterne.

Ikke fordi, at fabrikkerne ikke tilbydes lastbiler med andre drivmidler som gas (CNG), flydende gas (LNG) og elektricitet allerede nu.

Men i dag anvendes stort set kun dieselbiler til transportopgaverne – omstillingen går langsomt. Herhjemme fordi beskatningen af grønne køretøjer og grønne drivmidler er for høj

Danmark halter bagefter

“Danmark er desværre meget langt bagefter de fleste andre lande i Europa, når det gælder omstillingen selv om danske politikere altid har stået forrest, når der blev talt om grønne ambitioner. Men de har svært ved at føre deres intentioner ud i livet.”

Det mener adm. dir. Peter Ericson, Volvo Truck Danmark, som kom til det danske job i fjor fra en lang årrække for Volvo Trucks i Østeuropa – og han blev rystet, da han kom hertil og opdagede, hvor lidt Danmark kunne præstere – ikke mindst, når det handler om grøn transport.

Svært ved at trænge igennem

EU har valgt LNG som én af fremtidens vigtigste grønne drivmidler for tunge køretøjer – men den første LNG tankstation åbner først sidst på året i Padborg, – mens vores nabolande har mange LNG-anlæg. Prisen for både LNG og CNG herhjemme er blandt de højeste i Europa, så derfor er det fortsat diesel, der vælges af danske vognmænd.

Lastbilsbranchen har i det hele taget svært ved at få ørenlyd overfor Europas politikere.

Volvo præsenterede for 12 år siden 13 lastbiler ved et møde i Bruxelles med 13 forskellige drivmidler -og bad politikere vælge fremtidens brændstof. Men der er ikke sket så meget – og slet ikke herhjemme.

Volvos nye miljøkampagne

Nu prøver Volvo Truck som producent at råbe politikerne op igen – og har samtidig inviteret organisationer, kunder, oliebranche, politikere, transportkøbere og medier til tre timers foredrag og test – som Volvo kalder deres miljøkampagne.

Her fortæller man om Volvo Trucks løsninger. I sidste uge og i denne uge er der tilmed Europapremiere på arrangementerne – som er kaldet ”Together Towards Zero Emission.”

Med på turen er minikaravane – bestående af en elektrisk FE lastbil og en FM lastbil, der kører på LNG – som deltagerne kan prøve.

Svært at komme i gang

På grund af Corona krisen er Danmark først på turen – fordi alle andre landet har lukket ned.

Efter Danmark fortsætter arrangementerne ude i Europa.

Men i første omgang flyttes arrangementet tilbage til Sverige – og det skal så rundt i Europa, når det er muligt.

Ikke kun én løsning

Herhjemme er det ud over Peter Ericson også salgsdirektør Marcel Wolff-Matern, der er oplægsholdere – sammen med produktchef Claus Jensen, der gennemgår de tekniske muligheder i fremtiden.

Volvo tror ikke på, at der kun bliver én energiform at vælge imellem – der bliver flere løsninger, for forskellige transportformer har brug for forskellige løsninger.

Ellastbiler (med op til 120 km rækkevidde) er til byer og regionaltransport – både indenfor distribution, lokal anlægskørsel og renovation – hvortil kommer genanvendelsen af el (bl.a. Power til X).

LNG til lange afstande

LNG, diesel og brint vil blive foretrukket til længere transporter. Volvo tror i dag ikke på CNG (komprimeret naturgas) og hybridteknik som tilfredsstillende løsninger.

Men diesel forstås moderne diesel næsten uden CO2 udledning og super energi-effektivitet, som bl.a. Volvo arbejder på – og som ses i bl.a. I-Save og turbocompound teknologi.

Volvo selv vil kun tilbyde fossilfrie lastbiler i 2040 – heraf ca. 80 pct. elektrificerede. I 1975 kørte en eksportlastbil 2,2 km/l – i dag kører den i snit godt 3 km/l.

Optimeret køreteknik

Med til at forbedre situationen er også optimeret køreteknik, vedligeholdelse af lastbilerne og flådestyring.

Dertil kommer bedre udnyttelse af lastbilen – som vi ser det med 150 kubikmeter last i modulvogntog og 200 kubikmeter last DUO2 lastbiler – sat op imod den europæiske standardlastbil med 100 kubikmeter last.

De første to modeller sparer henholdsvis 16- og 27 pct. brændstof i forhold til de transporterede varer.

Klimaftalen i Paris

Men der vil blive krævet samarbejde mellem alle parter, hvis transportsektoren skal nå at opfylde klimaambitionerne fra bl.a. klimaaftalen fra 2015 i Paris – som vil betyde mindre trafikbelastning, mindre støj, mindre luftforurening og et reduceret klimaaftryk/CO2 udslip.

Volvo tror godt, at de kan nå EU’s klimakrav inden 2050 – dels med den moderne teknologi og dels med den fortsatte forskning. Bl.a. er Daimler og Volvo gået sammen i forskning omkring brintteknologi. Men man skal også tænke på områder som dæk og vejbelægning.

Krav er stor udfordringer

Med udgangspunkt (Index 100) i perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2020 skal CO2 udledningen falde med 15 pct. inden samme perioder i 2025/2026 og med 30 pct. i 2030/2031.

Inden længe skal lastbiler miljømærkes – ligesom man kender det fra køleskabe. 1. januar træder også de nye Euro6 ”e” miljøregler i kraft – og formentlig i 2027 følger Euro 7.

Gør gas til transport billigere

Danmark burde træde i karaktér, når det f.eks.. gælder afgifter på CNG/LNG-gas, som vil gøre branchen mere interesserede i at investere i grønne transportløsninger.

Gas er billigere end diesel i mange lande – og i Tyskland har man f.eks. fritaget gas- og el-lastbiler for kørselsafgiften MAUT.

Volvo Group forventer at sælge 1.000 elektriske lastbiler på verdensplan allerede i år. Her tæller også Volvos amerikanske Volvo- og Mack lastbiler samt elektriske Renault lastbiler.

 

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk