Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale om, at alle chauffører, som kører bus- og godskørsel i Danmark, skal have en løn svarende til den mest repræsentative i vejtransportbranchen.

Det vil også gælde udenlandske chauffører, der efter en tur til Danmark kører ture her i landet, såkaldt cabotage-kørsel.

De udenlandske vognmænd skal desuden fremover anmelde sig i et nyt regi-ster, så danske myndigheder ved, hvem der kører cabotage-kørsel her i landet, og så de kan kontrollere, at chaufførerne får den løn, de skal have.

Bøder op til 35.000 kroner

Fremover skærpes kravene til danske vognmænd, som også skal følge lønniveauet i de mest repræsentative overenskomster for at kunne få en godskørselstilladelse.

Det bliver politiet og en administrativ myndighed, som skal kontrollere, at kravene til de udenlandske vognmænd bliver overholdt.

Hvis de udenlandske transportvirksomheder ikke anmelder oplysninger til det nye register, kan de få bøder på op til 10.000 kr. Hvis de ikke overholder lønniveauet, kan de få bøder på minimum 35.000 kr.

Færdselsstyrelsen administrerer

I forhold til de danske transportvirksomheder er det som hidtil Færdselsstyrelsen, som foretager den administrative kontrol ved udstedelse og evt. tilbagekaldelse af kørselstilladelser.

Sanktionerne overfor danske vognmænd forbliver de samme som i dag, hvor en tilladelse kan tilbagekaldes, hvis betingelserne for den ikke er overholdt.

Aftalen bygger på de anbefalinger, som Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) i fællesskab har foreslået for at forhindre løndumping i transportbranchen.

Evaluering

Partierne er enige om at evaluere aftalen to år efter, at den er fuldt ud gennemført.

“Vi har kæmpet benhårdt for at opnå et brugbart resultat i den her sag, og det er et helt afgørende skridt i kampen mod social dumping og unfair konkurrence, siger Erik Østergaard, DTLs administrerende direktør.

Han udtrykker stor ros til regeringen og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen for at følge sagen til dørs.

Tilfredse med bred aftale

”I DTL-Danske Vognmænd er vi meget tilfredse med resultatet og en bred aftale.”

Erik Østergaard peger på, at Kurt Beier-skandalen havde sit udspring i Padborg, og at der fra de kanter har været kastet store summer og en del energi efter at få forpurret forslaget. Det er man ikke lykkedes med.

“Jeg må ærligt indrømme at en stor del af debatten har været temmelig søgt og afsporende i forhold til substansen. Så det glæder mig, at også et par blå partier har besindet sig og alligevel valgt at indgå i en løsning,” udtaler DTL direktøren.

Arbejdsmarkedets parter

Han peger på, at et enigt Folketing pålagde den tidligere regering at finde løsninger, der vanskeliggør eller umuliggør fiflerier, som man så for godt et år siden i Padborg.

”Når samme regering og dens daværende parlamentariske grundlag derpå beder arbejdsmarkedets parter komme med et løsningsforslag, så synes jeg, det er på sin plads, at politikerne også siger tak og stemmer for, når arbejdsmarkedets parter i enighed fremlægger et forslag. Det havde ærlig talt set mærkeligt ud, hvis Venstre og Dansk Folkeparti ikke havde leveret i denne fase. Så stor ros for, at de besindede sig og nu indgår i aftalen,” siger Erik Østergaard.

Sammen med vejpakker i EU

Han vurderer, at kombinationen af denne danske politiske aftale, samt de vejpakker, som efter alt at dømme er i sin sidste fase i EU inden vedtagelse, tilsammen udgør det hidtil hårdeste anslag mod vognmænd og speditører, der spekulerer i løndumping og lavtlønschauffører.

”Der god grund til at glæde sig i dag. Jeg er stolt af, at DTL-Danske Vognmænd i årevis har været blandt de drivende kræfter i dét arbejde og dermed har bidraget til at fastholde et dansk godstransporterhverv på danske vilkår – og ikke bare ladet laveste fællesnævner råde,” siger Erik Østergaard.

Kommentar fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard:

“Social dumping er ødelæggende for det danske arbejdsmarked – herunder transportbranchen, hvor vi desværre har set alt for mange eksempler på uden-landske chauffører, som har kørt her i landet til horrible løn – og arbejdsvilkår. Det er helt uacceptabelt og skal stoppes. Derfor er jeg rigtig glad for, at et bredt flertal af Folketingets partier har taget ansvar og sammen med regeringen nu sikrer ordentlige lønvilkår for chaufførerne, som arbejdsmarkedets parter har anbefalet i fællesskab. Nu får danske og udenlandske vognmænd og deres chauffører samme vilkår, så de kan konkurrere på lige fod.”

Kommentar fra transportminister Benny Engelbrecht:

“Regeringen arbejder utrætteligt for at sikre, at der er ordnede forhold på det danske arbejdsmarked. Derfor glæder det mig også, at et bredt flertal af Folketingets partier har givet håndslag på, at vi skal sikre ordnede løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der kører i Danmark. Det er uanset, om der er tale om chauffører ansat i danske eller udenlandske virksomheder. I sidste måned blev der efter årevise forhandlinger i EU også indgået en foreløbig politisk aftale om Vejpakken. Det er en dansk sejr, som styrker arbejdsvilkårene for Europas chauffører, bekæmper social dumping og sikrer fair konkurrence for danske vognmænd. Med de to initiativer er vi altså rigtig godt på vej.”

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk