Nye regler for regulering af godstransport med varebiler er netop vedtaget af Folketinget –udenom regeringspartierne og de radikale.

Det holdt hårdt. Loven blev stemt igennem uden Det radikale Venstre og regeringen med med Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, SF og Socialdemokratiet.

Lovforslaget blev vedtaget med to væsentlige ændringer – nemlig at der er givet et halvt års forlængelse af ikrafttrædelsen til 1. juli 2019 for at få det administrative apparat på plads – samt at der stilles krav om en redegørelse for at følge administrationen samt tilsynet og kontrollen.

Tre år endnu

Herunder handler  det om at vurdere, hvordan kontrollen har kunnet udføres i praksis.  Første redegørelse skal foreligge senest den 1. juli 2021.

”Det er på mange måder som en rigtig stor landvinding for erhvervet og for den seriøse del af transportbranchen, der kører gods for fremmed regning med varebiler, udtaler DTLs adm. direktør Erik Østergaard.

Han understreger, at Venstre – sidst partiet sad i regering – var klare signaler for en regulering.

Regeringen går imod

”Vi kan så nu konstatere, at Venstre reelt ikke støtter ordnede forhold for varebilerne,” siger Erik Østergaard.

Han henviser også til, at EU-Kommissionen er i gang med at fastlægge regler for varebilstransporter.

”Det er vores klare forventning, at en tilladelsesordning for varebiler, der kører gods for fremmed regning, vil forebygge gæld til det offentlige eksempelvis i form af manglende indbetaling af moms, og i en størrelsesorden, der langt vil overstige det offentliges omkostninger ved tilladelsesordningen. Det burde regeringen vel kun være tilfreds med,” siger Erik Østergaard.

Skudt ned af regeringen

Han har haft stor forståelse for det politiske ønske om at friholde omdeling af aviser og reklamer til private samt madudbringning til pensionister.

”Men den del, der blev støttet af politiet, blev skudt ned af regeringen med argumenter om ligebehandling. Skulle man lovgive på det grundlag, er mange andre love allerede retsstridige, vil jeg mene,” siger Erik Østergaard.

I et samarbejde med specialforeningen SKV pressede DTL i en årrække hårdt på, indtil et flertal i Folketinget bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet og Socialistisk Folkeparti fik vedtaget et beslutningsforslag i maj 2016.

Omsider vedtaget

Det skulle sikre, at varebiler med tilladt totalvægt under 3.500 kg, der udfører godskørsel for fremmed regning, omfattes af principperne i godskørselsloven.

Skiftende ministres konsekvente afvisning af at lovgive førte dog til, at partierne til sidst måtte fremsætte deres eget lovforslag i Folketinget. Det er nu omsider vedtaget.

Der vil være en overgangsordning for personer, der på tidspunktet for tilladelses-kravets ikrafttræden kan dokumentere mindst to års erfaring som vognmand i virksomheder, der er omfattet af tilladelses-kravet.

En overgangsordning

For chauffører foreslås der en overgangsordning fra kravet om kvalifikationsuddannelse, hvis de på tidspunktet for lovens ikrafttræden udfører godskørsel for fremmed regning i varebiler og kan dokumentere mindst to års erfaring som varebilschauffør.

Tilsvarende er kravet til egenkapital for virksomheder, der udfører godskørsel for fremmed regning i varebiler, lavere end for virksomheder, der udfører godskørsel for fremmed regning i lastbiler.

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk