Danske Havne har længe fastholdt, at havnene i høj grad er med til at øge erhvervsaktiviteterne i lokalområdet og dermed skabe arbejdspladser. Derfor vil havnene ikke købe Danmarks Statistiks nye analyse, der taler om et fald i beskæftigelsen. Det er således faldet organisationen Dansk Havne for brystet, at Danmarks Statistik i april melder om 15.000 færre maritime job. Det er efter havnenes mening skudt forbi. Analysen for snæver. Forkert definitionAnalysen ser for snævert på definitionen af maritime job. De havnerelaterede job i følgevirksomheder og serviceerhverv bør inkluderes. Mange virksomheder er registreret i andre erhverv end den maritime sektor. Maritime speditører som Blue Water Shipping A/S og Deugro Danmark A/S er gode eksempler på dette. Men også smede, elektrikere og malere udøver havnerelateret virksomhed, fremhæver Danske Havne. Organisationen mener, at den maritime sektor fastholder sit beskæftigelsesniveau, når alle maritime erhverv tælles med. Måske er der ligefrem er tale om vækst i beskæftigelsen, vurderer Danske Havne, som samtidig ønsker, at der bliver sat skub i at omsætte Det Blå Vækstteams ideer til handling. Havnene har tidligere opgjort, at havne-aktiviteterne nogle steder i landet tegner sig for over 10 procent af jobbene i de lokale private virksomheder.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk