Som en del af kampen mod omfattende organiseret sort arbejde skal biler på gule plader have synligt firmanavn eller logo.

Reglerne træder i kraft 1. januar 2013, men mange virksomhedsejere har endnu ikke taget sig sammen.

Reglerne gælder for biler på ikke over 4 tons (totalvægt), som er på gule plader, og bilerne skal være forsynet med virksomhedens navn eller logo samt CVR-nummer.

Udenlandske varebiler
Udenlandske varebiler skal i modsætning til danske varebiler synligt – i bilens forrude – have dokumentation for deres registrering i RUT-registeret – Registeret for Udenlandske Tjenesteydere.

Oplysningerne skal kunne ses på både højre og venstre side af bilen. Oplysningerne skal være synlige, letlæselige og i en farve, der klart afviger fra bilens farve, som bestemmelsen siger. Virksomhedens navn og virksomhedens CVR-nummer skal stå på en måde, så der ikke sker en sammenblanding eller forvirring af de to oplysninger.

Oplysningerne må heller ikke stå på skilte, der kan tages af og på. Skiltene kan dog fastgøres med selvklæbende plastfolie.

Udformning
Bogstaver og tal skal være mindst tre cm høje. Det gælder både, når man skal skrive ens virksomheds navn og CVR-nummer. Er bilen over 3,5 tons, skal ens virksomheds navn dog stå med 10 cm høje bogstaver. CVR-nummeret skal også her stå med minimum tre cm høje bogstaver og tal.

”Det er nemlig reglerne, når man kører gods for fremmed regning, siger juridisk chef i Dansk Transport og Logistik, John Roy Vesterholm”.

Derfor er det ifølge chefjuristen om at holde tungen lige i munden, når skiltemaleren skal i gang med penslen!

Ikke logo på lastbil
Der er også andre forhold, der berøres af skillelinjen mellem bil og lastbil: Vejer bilen 3,5 tons eller mindre, må man altså godt bruge et forkortet navn, der er en del af det officielle navn – eller et entydigt identificérbart logo. Det må man ikke, hvis der er tale om en lastbil – for dér stiller godskørselslovgivningen krav om det fulde navn.

CVR-nummeret kan man skrive på enten en linje eller to linjer, hvor CVR står øverst og nummeret nederst.
Det er også vigtigt at have sin virksomheds officielle navn på bilen. Det officielle navn er navnet, som man har givet sin virksomhed, da den blev registreret og fik cvr-nummer.

Forkortet navn
“Der er også andre forhold, der berøres af skillelinjen mellem bil og lastbil: Vejer bilen 3,5 tons eller mindre, må man godt bruge et forkortet navn, der er en del af det officielle navn – eller et entydigt identificérbart logo. Det må man ikke, hvis der er tale om en lastbil – for dér stiller godskørsels-lovgivningen krav om det fulde navn, siger John Roy Vesterholm.

Er ens virksomhed et A/S eller ApS, må man selv bestemme, om man vil oplyse det på bilen.

Logo alene

CVR-nummeret kan man skrive på enten en linje eller to linjer, hvor CVR står øverst og nummeret nederst.
Det er også vigtigt at have sin virksomheds officielle navn på bilen. Det officielle navn er navnet, som man har givet sin virksomhed, da den blev registreret og fik cvr-nummer.

Hvis virksomhedslogoet entydigt identificerer virksomheden, og bilen ikke vejer mere end 3,5 tons, må man godt benytte logoet i stedet for virksomhedens navn – eksempelvis hvis virksomhedens navn indgår i logoet.

Fakta:
Hvem har ansvaret: Ejer og registreret bruger.
Disse biler er ikke omfattet af reglerne: Biler med værdifulde genstande
og udenlandske biler
 
Læse mere: Bekendtgørelsen på “retsinformation.dk.”

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk