Brændstofforbruget falder mens sikkerheden øges. det er resultatet af et fire-årigt forsøgs-projekt med førerassistent-systemer, som lastbilproducenten MAN har gennemført med 57 lastbiler fra 21 transportvirksomheder i Europa.

To pct. mindre brændstof
Det europæiske feltforsøg euroFOT bekræfter dermed den positive virkning af elektroniske førerassistent-systemer fra MAN i virkelighedens trafik.

Ved brug af afstandsreguleringen gennem  Adaptive Cruise Control (ACC), som er indbygget i speedpiloten, brugte lastbilerne i gennemsnit to procent mindre brændstof i forsøgsperioden.

Lastbilerne kørte fjerntrafik i Europa og var udover Adaptive Cruise Control udstyret  med sikkerhedssystemet for vejbaneskift –  Lane Guard System (LGS).

7,5 mio. kilometer
Sammenlagt kørte lastbilerne mere end 7,5 millioner kilometer i løbet af forsøgsperioden, der sluttede i juni 2012.

Formålet var at undersøge de elektroniske førerassistent-systemers funktion i virkelig trafik med hensyn til sikkerhed, miljø, udnyttelse og chauffør-accept.

Feltforsøget var opdelt i tre faser: efter specifikations fasen og en pilotperiode startede feltforsøget, der løb over 16 måneder.

Her undersøgte man først køremønstret uden assistentsystemer, og derefter med brug af afstandsregulering (ASS) og  systemet for vognbaneskift (LGS)  – også kaldet vognbane-assistenten.

Chauffør-erfaringer
Desuden indsamlede man chaufførernes subjektive erfaringer, der giver informationer om de enkelte systemers indflydelse og værdi i dagligdagen. Feltforsøget blev afsluttet med en analyse af den samlede virkning.

For at opsamle data under kørslen blev lastbilerne udstyret med dataloggere, der sendte data til bearbejdning i en central projektserver.

Disse data blev analyseret i samarbejde med projektets partnere og eksperter fra MAN. Både resultaterne fra feltforsøget og chaufførernes vurderinger viste en klar positiv effekt af førerassistent-systemerne i daglig trafik.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk