Vinteren er snart pver Danmark – med risiko for glatte veje. Derfor må man som minimum vælge M+S mærkede dæk med fem millimeter slidbane på de trækkende hjul.

Så kan man både være på den sikre side med vejret i Danmark – og køre lovligt i de øvre skandinaviske lande.

I Danmark kan lastbiler og busser ganske vist lovligt køre året rundt på enhver type dæk med helt ned til én millimeter mønsterdybde, også om vinteren. Men det kan være problematisk.

Ikke over bakkerne
“Kører man med langrillede dæk på en bus eller lastbil i regulært vinterføre, kommer man ikke op ad bakkerne. Så udover sikkerheden går det også ud over andre trafikanters fremkommelighed. Og vil man til udlandet, kører man ulovligt i Norge, hvor der er krav om M+S-mærkede dæk hele vinteren, mens der i Sverige og Tyskland er krav om M+S-mærkede dæk i vinterføre,” udtaler formanden for Dækimportørforeningen Kenneth Saust.

Fem millimeter slidbane
Han anbefaler derfor, at man som minimum kører med M+S-mærkede dæk med fem millimeter slidbane på de trækkende hjul, for så er man lovligt kørende i udlandet. I Sverige og Norge skal der dog mere til.

De præcise regler fremgår af den såkaldte STRO-liste, som politiet i de to lande benytter, når de tjekker køretøjer.

Bakkes op af vognmænd
Dækimportørernes holdninger til sikkerhed bakkes op i vognmandskredse.

“Vore 10 busser kører med M+S-mærkede dæk på alle hjul om vinteren, og om foråret skifter vi til langrillede dæk, så vi har to sæt dæk i brug pr. bus. Det er det billigste ud fra et totaløkonomisk synspunkt, og med hensyn til sikkerhed, så mindsker det skader, og vi ved, at vi har gjort, hvad vi kan for vort personale og vore kunder, siger adm. direktør Carsten Rasmussen, Vedde Turistfart i København.

Ønsker lovgivning herhjemme
I et længere perspektiv ønsker Dækimportørforeningen en lovgivning for Danmark, så vi i højere grad matcher vore nabolande.

“Vejtransport er international, og det vil være indlysende fornuftigt at forlange M+S-mærkede dæk på de trækkende hjul, hvis man vil køre i vinterføre i Danmark. Samtidig bør kravet til den minimale dybde på mønstret sættes op fra én til fem 5 millimeter på det trækkende køretøj i vintersæsonen og til 1,6 mm resten af året. For påhængsvogne bør 1,6 millimeter gælde som minimum hele året,” siger Kenneth Saust.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk