Med Volvo Concept Truck har Volvo Trucks udviklet sit første hybridkøretøj til fjerntransport. Sammen med køretøjets andre forbedringer er den samlede reduktion af brændstofforbruget og C02 ca. 30 procent.
Volvo Trucks afslørede første gang Volvo Concept Truck i maj 2016 og har nu udviklet og forbedret køretøjet endnu mere. I tillæg til forbedringerne af aerodynamikken, rullemodstanden og den reducerede vægt har den nye version også en hybriddrivline – en af de første af sin slags til tunge lastvogne til brug ved fjerntransport.
Vil stå i spidsen
“Vi stræber efter at stå i spidsen for elektromobilitet og konstant flytte grænserne, når det kommer til at reducere brændstofforbruget og emissionerne”, siger Claes Nilsson, administrerende direktør for Volvo Trucks.
I takt med at samfundet bevæger sig mere og mere over mod vedvarende energi, er Volvo chefen overbevist om, at elektro-mobilitet og hybridteknologi i løbet af de kommende år vil blive vigtigere.
”Drivlinen i vores konceptlastvogn er blevet udviklet til at forbedre transporteffektiviteten og dermed hjælpe branchen hen mod bæredygtig transport. Med konceptlastvognen vil vi få værdifuld viden og erfaring, hvilket vil hjælpe os med at udvikle teknologien yderligere, siger Nilsson.”
Sådan virker det
Hybrid-drivlinen fungerer på den måde, at den genvinder energi, mens den kører ned ad en bakke på mere end én procent eller i forbindelse med opbremsning.
Den energi, der genvindes, lagres i køretøjets batterier og bruges til at strømforsyne lastvognen, når den kører på strøm på flade veje eller mindre stigninger.
Der er blevet udviklet en forbedret version af Volvo Trucks’ chaufførsupportsystem I-See specielt til hybriddrivlinen, som analyserer den kommende topografi for at beregne det mest økonomiske og effektive valg mellem dieselmotoren og elmotoren – samt det optimale tidspunkt at bruge den genvundne energi.
Slukket motor 30 pct. af tiden
Ved fjerntransport anslås det, at hybriddrivlinen vil gøre det muligt at have forbrændingsmotoren slukket i op til 30 procent af kørselstiden. Det vil spare mellem fem-ti procent brændstof alt afhængigt af køretøjstypen eller specifikationen og dets drift. Den gør det også muligt at køre med ren eldrift i op til 10 kilometer, hvor køretøjet kan betjenes med nul emissioner og et lavt støjniveau – f.eks. i tæt bebygget område.
“I dag tegner fjerntransport sig for en betydelig andel af det samlede energiforbrug i transportsektoren. Ved brug af hybridteknologi er den potentielle reduktion af brændstof og emissioner betydelig, og udviklingen udgør et vigtigt skridt hen mod vores og samfundets miljømål for fremtiden”, siger Lars Mårtensson, direktør for miljø og innovation i Volvo Trucks.
Bruger deres erfaring
Volvo Concept Truck bygger også på mange af de resultater, der er opnået i forbindelse med de tidligere concept-lastbiler – nemlig forbedret aerodynamik, rullemodstand og reduceret køretøjsvægt.
“Dette er en platform for at få verificeret adskillige nye teknologier, der kan øge transporteffektiviteten”, siger Åke Othzén, projektchef hos Volvo Trucks. Nogle af disse nyskabelser er allerede blevet introduceret i vores lastvogne, og nogle vil blive det i nær fremtid. Hybriddrivlinen er delvist baseret på viden og erfaring fra Volvo Bussers hybrid- og elbusser,” siger Åke Othzén, projektchef hos Volvo Trucks.
Fakta – Volvo Concept Truck:
Volvo Concept Truck er resultatet af den svenske deltagelse i et bilateralt forskningsprojekt, der involverer både den svenske energimyndighed og det amerikanske energiministerium.
En amerikansk Concept Truck, SuperTruck-projektet, blev udviklet som en del af det amerikanske energiministeriums SuperTruck-program, der støtter forskning og udvikling, og som har til formål at forbedre transporteffektiviteten for fjerntransporter i Nordamerika.
Fakta – Elektrisk hybriddrivline:
Genvinder energi, mens den kører ned ad en bakke på mere end 1 procent, eller i forbindelse med opbremsning. Den energi, der genvindes, lagres i køretøjets batterier og bruges til at strømforsyne lastvognen, når den kører på strøm på flade veje eller mindre stigninger.
En forbedret version af Volvo Trucks’ chaufførsupportsystem I-See, som er blevet specielt udviklet til hybriddrivlinen, analyserer den kommende topografi ved hjælp af oplysninger fra GPS’en og elektroniske kort. Ved hjælp af en avanceret algoritme, der er baseret på vejens hældning og den forventede hastighed, beregner systemet den mest økonomiske og effektive brug af både dieselmotoren og elmotoren samt det optimale tidspunkt at bruge den genvundne energi.
Ved fjerntransport anslås det, at hybriddrivlinen vil gøre det muligt at have forbrændingsmotoren slukket i op til 30 procent af kørselstiden. Det vil spare mellem 5-10 procent brændstof alt afhængigt af køretøjstypen og køretøjets drift.

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk