Det transport-europæiske netværk TEN-T, fartskrivere til tunge køretøjer, fordeling af start- og landingstider i luftfarten, og i det hele tager spørgsmålet om lufthavnes rettigheder fremover.

Der er nok at tage fat på for Irland, som efter Nytår har EU formandsskabet.

Vi har talt med Irlands minister for transport, turisme og sport, Alan Kelly, fra Labour, under et besøg i Dublin, og hans udfordringer det næste år.

Aktuelle problemer
”Indenfor transportområdet findes der et en række aktuelle områder for EU’s ministerråd under vores formandskab, siger Alan Kelly til VOTY.dk.

Alan Kelly peger på en række punkter, som ministerrådet må tage fat på allerede i år og i begyndelsen af 2013.

I næste måned handler om den fjerde jernbanepakke samt Single Sky II – den anden lovpakke om det fælles europæiske luftrum, der skal øge de økonomiske, finansielle og miljømæssige præstationer af bestemmelserne i luftfartslovens Services i Europa.

Dertil en række uløste spørgsmål om det samlede luftrum i EU, som skal diskuteres.

Lettere toldbehandling
Indenfor søfart peger Kelly på det såkaldte ”Blue Belt”, som skal på banen.

Det handler om at undgå unødvendige toldbehandlinger i havne samt muligheden med moderne teknik at kunne spore skibe i det indre marked.

I forbindelse med EU’s fremtidige havnepolitik vil der blive etableret en rammeløsning. Det handler om bl.a. gennemsigtighed og afgiftssystemer.

Erfaren parlamentariker
”EU’s indre marked for vejtransport og cabotage vil også blive diskuteret, mens vi sidder i formandsstolen, siger Alan Kally.

Alan Kelly er særdeles fortrolig med transport-politikken i EU. Under sin tidligere karriere har han været parlamentariker i EU-parlamentet for Irland – og har i den rolle været involveret i Internal Market Committee, der sikrer varens frie bevægelighed i EU samt harmonisering af tekniske standarder.

Dertil har han været i ”The Agriculture and Rural Development Committee”, som står for drift og udvikling af den fælles landbrugspolitik – samt i den US–EU interparlamentariske delegation, der ser på især handelsforhold mellem EU-lande og USA.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk