FDM hilser en ændring af parkeringsskive-bekendtgørelsen velkommen. Transportminister Hans Christian Schmidt vil gøre reglerne ved tidsbegrænset parkering mere forståelige. Mange bilister er i tvivl om, hvordan de skal sætte p-skiven, så de undgår en parkeringsafgift.

Som reglerne er i dag, skal man på parkeringspladser med tidsbegrænsning stille p-skiven frem til det tidspunkt, restriktionen gælder fra, og ikke det tidspunkt man ankommer på.

Må man eksempelvis holde en time gratis fra kl. 09.00, men ankommer kl. 07.50, skal man i dag stille p-skiven frem til kl. 09.00 og ikke kl. 08.00, som mange fejlagtigt tror. Med ministerens forslag vil det fremover være valgfrit, om man stiller p-skiven frem til kl. 09.00 eller ej.

Ulogiske regler i dag
”Vi har gennem længere tid påpeget, at de eksisterende regler er ulogiske og derfor giver anledning til misforståelser hos bilister, som uforvarende kommer til at stille p-skiven forkert. Derfor er vi glade for, at transportministeren nu lægger op til en ændring,” siger afdelingschef i FDM, Per Alkestrup.

FDM foreslår, at man samtidig ændrer kravene til en p-skives udformning, så de svarer til, hvordan de faktisk har set ud i mange år – uden at det har givet anledning til problemer.

Ifølge bekendtgørelsen må en p-skive for eksempel ikke være forsynet med nogen form for producent- eller firmalogo. Mange biler har imidlertid en p-skive med eksempelvis bilens logo eller andet, uden at det i øvrigt har nogen betydning for brugen af p-skiven. Af samme grund har bl.a. kommuner gennem årene administreret reglerne lempeligt.

Aarhus vil håndhæve regler
”Nu har Aarhus Kommune som den første kommune herhjemme imidlertid meldt ud, at man vil til at administrere strikt efter bekendtgørelsen. Det betyder, at mange bilejere risikerer en parkeringsafgift, hvis ikke de udskifter deres i øvrigt velfungerende p-skive, som altså hidtil ikke har været et problem. Derfor så vi gerne, at man også gør reglerne på det område mere tidssvarende, nu man alligevel ændrer i bekendtgørelsen. I FDM mener vi, at det afgørende må være, at man angiver et ankomsttidspunkt, som kan aflæses uden problem, siger Per Alkestrup.”

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk