Flere og flere benytter sig af muligheden for at køre lovligt i firmaets gulpladebil – ved at købe dagsbeviser.

Det handler om 63.700 personer, der benyttede sig af muligheden sidste år. Det er en stigning på 19 procent i forhold til året før.

Og det er en positiv udvikling, mener Dansk Byggeri.

I skudlinjen

”Skattevæsnet er ofte i skudlinjen i den offentlige debat. Men i sagen om dagsbeviser til gulpladebiler skal de have ros, for det letter hverdagen for både borgere og virksomheder. For mange erhvervsdrivende bidrager dagsbeviser på en pragmatisk måde til at få arbejdsliv og familieliv til at hænge bedre sammen,” siger cheføkonom i Dansk Byggeri, Bo Sandberg.

I 2013 blev det muligt at købe dagsbeviser til privat anvendelse af gulpladebiler. Siden da er anvendelsen steget støt år for år, og det er især blevet populært, efter at en ny brugervenlig app blev introduceret i 2015.

En stor succes

”Ordningen med, at en gulpladebil kan blive hvid for en dag, er en stor succes, som dokumenterer, at der er en efterspørgsel efter fleksibilitet hos brugerne,” siger Bo Sandberg.

Biler på gule plader må som udgangspunkt kun anvendes erhvervsmæssigt. Men med reglerne om dagsbeviser, er det muligt at ”frikøbe” sådanne biler til privat brug for 225 kroner om dagen.

175 dagsbeviser om dagen

”En opgørelse fra Motorstyrelsen viser, at der i gennemsnit sælges 175 dagsbeviser om dagen året rundt. Det er glædeligt, at både private og selvstændigt erhvervsdrivende har taget dagsbeviserne til sig i så stort omfang. Det viser, at der har været et behov for at gøre regelsættet om gulpladebiler mere smidigt, siger Bo Sandberg.

Der er er ingen begrænsninger for, hvad kørslen må omfatte. Bilen må anvendes til private flytninger, kørsel af affald til genbrugsstation eller til familiens ferietur i ind- og udland.

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk