Ved Vejdirektoratets arbejde på Nykøbing Falster Omfartsvej står en helt ny bro klar til at blive skubbet på plads. Det drejer sig om banebroen, der fører Sydbanen over den kommende omfartsvej i den nordlige ende af Nykøbing.

 ”At skubbe en bro på 2000 tons på plads kræver en hel del kræfter og er ikke hverdagskost for Vejdirektoratet. Vi vil gerne give alle interesserede lejlighed til at overvære det tunge arbejde og samtidig høre nærmere om det omfattende vejbyggeri øst om Nykøbing Falster, fortæller projektleder Niels Gottlieb, Vejdirektoratet.

Derfor inviterer Vejdirektoratet til åbent-hus fredag den 10. maj fra kl. 15 til kl. 18 ved stibroen ved Åhaven. Der er adgang til Åhaven fra Bangsebrovej.

Arkæologiske fund
 Der vil være mulighed for at se selve broskubbet fra den nærliggende stibro og møde holdet bag Nykøbing Falster Omfartsvej.

Desuden vil der være arkæologer til stede fra Museum Lolland Falster, som kan berette om de mange spændende oldtidsfund, der er gjort i forbindelse med udgravningen til omfartsvejen.

Arbejdet med broskubbet starter egentlig allerede om torsdagen den 9. maj, hvor man fjerner skinnerne og graver ud til broen under jernbanen. Først derefter er man klar til broskubbet fredag, som forventes at tage 4-6 timer fra kl. 16 til ud på aftenen.

Klar til tog mandag morgen
Når broen er på plads følger yderligere to døgns intensivt arbejde med at få gjort broen færdig og lagt skinnerne tilbage, så den igen er klar til togtrafikken senest fra tidlig mandag morgen den 13. maj.

Mens arbejdet står på 9.-12. maj kan der ikke køre tog mellem Eskilstrup og Nykøbing F. I stedet kører der busser på strækningen.

Fakta Nykøbing Falster-bro:
Vejdirektoratets entreprenør har 96 timer til at:

Fjerne skinner og skærver
Bortgrave jorddæmningen
Udgrave til banebroen
Lægge ny kloakledning under banebroen
Skubbe broen på plads
Fylde med grus rundt om broen
Udlægge skærver og skinner

To spor til Femern-projektet
10 m under jorden ligger det kalklag, som man henter grundvandet fra. Der er så meget tryk på vandet i kalklaget, at vandet vil komme helt op til terræn, hvis man gravede ned til kalken.

Togene vil de første par dage køre over broen med 40 km/t på grund af banesikkerheden, men vil på sigt kunne køre 160 km/t
Banebroen er klargjort til to spor. Udvidelsen til to spor vil ske som følge af Femern-projektet.

Når skinnerne bliver svejset sammen, er temperaturen på 1200 grader. Der har været 8-10 mand beskæftiget med at bygge sti- og banebro
 
Baggrund
Vejdirektoratet anlægger Nykøbing Falser Omfartsvej fra Skovalléen til Gedser Landevej fra 2012-2014. Omfartsvejen ligger øst om Nykøbing Falster og skal aflaste Nykøbing Falster by for gennemkørende trafik og samtidig forbedre adgangen til Gedser Havn.

Det vil gøre trafikken mere sikker og forbedre fremkommeligheden for både den lokale og regionale trafik.

Projektet er støttet af EU under projektbetegnelsen “Motorways of the Sea”. Projekternes formål er at flytte godstransport fra vejnettet til søvejen.
 

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk