En lang række jyske borgmestre har i en skrivelse til regeringen advaret imod, at de kommende GPS-baserede kørselsafgifter på lastbiler især ville ramme udkants-Danmark – især Nord- og Vestjylland. Men nu har skatteminister Holger K. Nielsen ifølge fagbladet ”Ingeniøren” skrevet tilbage til borgmestrene og beroliget dem.

”Det kommende forslag om en kørselsafgift på lastbiler vil fortrinsvis dreje sig om de strækninger, hvor der køres mange lastbilkilometer, og det er især på motorvejene, oplyser skatteminister Holger K. Nielsen (SF).

Ikke udkants-Danmark
Han påpeger, at regeringen vil ikke beregne kørselsafgiften for lastbiler, så den særligt går ud over udkantsområderne.
”Størstedelen af pengene vil blive hentet på de store veje, hvor der afvikles meget trafik,” skriver Holger K. Nielsen.

Skatteministeren understreger overfor borgmestrene, at regeringen nøje overvejer, hvordan afgiften kan udformes.

”Vi har stort fokus på, at det bliver gjort på en måde, så den er mindst muligt til gene for de berørte virksomheder. Det gælder selvfølgelig særligt i forhold til afgiftens beskæftigelseseffekt og virksomheder i udkantsområderne,” skriver ministeren.

Fortsat analysearbejde
Den endelige model for kørselsafgifts-ordningen for lastbiler er endnu ikke fastlagt, og der foregår fortsat et analysearbejde frem mod fremsættelsen af lovforslaget, skriver han.

Man kan dog allerede nu beregne, at det ikke fortrinsvis er udkantsområderne, der skal betale afgiften.

Ifølge Holger K. Nielsen vil kørselsafgiften ramme erhverv med et stort forbrug af transport hårdest, og den gælder udenlandske vognmænd på samme måde, som danske vognmænd betaler kørselsafgifter i Tyskland, Slovakiet, Tjekkiet, Schweiz og Østrig.

Anden halvdel af februar
Ifølge regeringens lovprogram fremsættes lovforslaget i anden halvdel af februar, skriver ”Ingeniøren.”

Afgiften vil omfatte tunge køretøjer over 12 ton ved kørsel på statsvejnettet og dele af det kommunale vejnet. Til gengæld ophæves de nuværende kørselsafgifter for lastbiler (eurovignetten).

Penge er øremærket
I begyndelsen af december 2012 fastslog Holger K. Nielsen i et svar til skatteudvalget, at ”provenuet er i høj grad allerede disponeret af den tidligere regering” til følgende: Forårspakke 2.0, infrastruktur-fonden, erstatning af den nuværende vejbenyttelses-afgift og kørselsafgifts-ordningens administrationsomkostninger.

Dengang sagde han, at Skatteministeriet regner med, at en fjerdedel af kørselsafgifterne betales via forbrugerpriserne, og at tre fjerdedele betales af erhvervslivet. Vognmands-branchen har altid peget på, at merudgifter så som kørselsudgifter så vidt muligt bliver lagt oven på transport-regningen.

Forøgelse på 2,5 mia. kr.
Ifølge ”Ingeniøren” regnede Holger K. Nielsens forgænger, Thor Möger Pedersen (SF), for et halvt år siden med, at provenuet fra kørselsafgifterne bliver på 2,8 milliarder kroner, hvilket blev sat til at være 700 millioner mere end den tidligere regering skøn. Samtidig fastslog han, at pengene fra kørselsafgiften på 150 øre/km skal gå til kollektiv trafik og ikke føres tilbage til branchen.

DI Transport udtalte før jul, at kørselsafgiften ville øge kørselsafgiften fra eurovignetten fra nuværende 310 mio. kr. til 2,8 mia. kr. – altså en forøgelse på 2,5 mia. kr.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk