Personer med kørekort til personbil kan midlertidigt fungere som varebilschauffører uden yderligere uddannelse. Det fremgår af netop udstedt ændringsbekendtgørelse.

Varebilsvognmand skal dog fortsat have en godskørselstilladelse til den enkelte varebil.

Det skriver Færdselsstyrelsen på deres hjemmeside.

Forebygge chaufførmangel

Det er for at sikre vare-forsyningen at reglerne om kvalifikationskrav og uddannelse af varebilschauffører nu midlertidigt bliver ophævet.

Ændringen er blandt andet gennemført for at forebygge chaufførmangel i forbindelse med corona-krisen, og dermed bliver det muligt for personer med B-kørekort til personbil at fungere som varebilschauffører i varebiler på op til 3,5 tons uden yderligere uddannelse.

Ophæver kapitel 8a

Helt præcist medfører ændringsbekendtgørelsen, at kapital 8a, som omhandler krav til kvalifikationer og uddannelse for varebilschauffører, i bekendtgørelsen om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport, er midlertidig ophævet.

Reglen om kvalifikationskrav og uddannelse af varebilschauffører vil blive genindført, når situationen omkring corona-virus er stabiliseret.

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk