For klimaets skyld har Volvo Cars i vid udstrækning fremover valg at sende færdigproducerede personbiler med biltog fremfor med lastbiler.

For CO2 emissionerne skal ned. Så det er af klima-mæssige årsager, at den kinesisk ejede Volvo koncern lægger sit logistiksystem om.

Fremover vil man primært bruge tog mellem sine produktionsanlæg – og ligeledes sende nye biler med toget frem for med lastbil.

Til Danmark også med skib og lastbil

Det vil for biler til Danmark især ske for biler produceret på fabrikken i Gent i Belgien, mens biler produceret i Göteborg må forventes stadig til en vis grad at skulle sendes med skib til Jylland og med lastbil til Sjælland – få timers kørsel fra Göteborg.

Men ude i Europa, hvor lastbiler fortsat er altdominerende med hensyn til transport af nye biler til distributionsdepoter og forhandlere på de forskellige markeder, er Volvo Cars i færd med at reducere emissionerne ved at erstatte flere og flere lastbiltransporter med jernbanetransport.

Sparer 75 pct. CO2

Ved for eksempel at benytte jernbanetransport på ruten mellem virksomhedens produktionsanlæg i Gent, Belgien, og et specialbygget depot i det nordlige Italien nedbragte Volvo Cars sine CO2-emissioner med næsten 75 pct.

På en anden rute, fra Gent til et depot i Østrig, blev emissionerne reduceret med næsten halvdelen siden skiftet til jernbanetransport.

Begge initiativer er en del af den klimahandlingsplan, som Volvo Cars netop har løftet sløret for.

Klimaneutral i 2040

I henhold til planen sigter virksomheden på at reducere det samlede kuldioxidaftryk pr. bil med 40 procent mellem 2018 og 2025, hvilket vil kræve en reduktion af de operationelle emissioner, inklusive logistik, på 25 pct.

2025-planen er et konkret skridt henimod Volvo Cars’ ambition om at blive en klimaneutral virksomhed inden 2040.

Meningsfulde tiltag

”Da vi sagde, at vi planlagde at reducere emissionerne markant på tværs af alle vores aktiviteter, mente vi det. Vores logistiknetværk er kun én af brikkerne i dette puslespil, men ikke desto mindre en vigtig brik. Dette er et eksempel på vores forpligtelse til at reducere vores miljøpåvirkning gennem meningsfulde, konkrete tiltag,” udtaler Javier Varela, Senior Vice President for Manufacturing and Logistics hos Volvo Cars.”

Volvo Cars planlægger også at bruge jernbanetransport i større skala i Kina og USA. Allerede nu transporteres biler med tog fra virksomhedens Kina-baserede produktionsanlæg til havnen i Gent to gange om ugen. Andre togforbindelser leverer nye Volvo-biler til regionale depoter i Kina og i Rusland.

Veletableret godsbane-netværk

I USA er selskabets produktionsanlæg i Charleston, South Carolina, blevet en del af et veletableret godsbane-netværk, der bringer nye biler til depoter i byer i hele Nordamerika.

Disse tog erstatter allerede nu, hvad der svarer til dusinvis af lastbiler om ugen – et antal der sandsynligvis vil stige, når den næste generation af XC90 går i produktion.

Paris aftalen

Volvo Cars’ klimahandlingsplan indeholder konkrete handlinger i tråd med den globale Paris-klimaaftale fra 2015, der sigter på at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader Celsius over de førindustrielle niveauer.

Volvo Cars’ 2040-ambitioner rækker længere end at håndtere problemet med udslip fra udstødningen via total elektrificering, da virksomheden er klar over, at elektrificering ikke er nok til at reducere dens miljøaftryk.

Tackle CO2-emissioner overalt

Derfor har den også planer om at tackle CO2-emissioner overalt. Det vil sige i sit produktionsnetværk, sin drift generelt, sin forsyningskæde og via genanvendelse af materialer.

Virksomhedens elektrificerings-ambitioner afspejles i det for nylig lancerede Recharge-modelprogram, som vil være det overordnede navn for alle genopladelige Volvo-biler med en hel-elektrisk eller plug-in hybrid drivline.

Recharge-modelprogrammet sigter fortsat mod at øge salget af Volvo Cars’ elbiler yderligere – men også opfordre bilister med Volvo plug-in hybrid biler til at benytte eldrift (kaldet Pure-funktion) mest muligt.

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk