2017 har ikke været et særlig godt for salget af last- og varebiler herhjemme, viser nye tal fra De Danske Bilimportører.

Et fald på 7,6 pct. for årets første fire måneder og på 11,4 pct. for april alene varsler ikke godt for salget af varebiler – og for lastbiler er faldet henholdsvis 14 pct. for april og 3,9 pct. for de fire første måneder.

Efter finanskrisen var varebil- og lasbilsalget nærmest gået i stå, men de seneste par år var salget kommet i gang for alvor. Men de seneste 12 måneder har efterspørgselstendensen udvist en lidt faldende tendens. Det oplyser DBI.

Ned 14 pct. i april

De første fire måneder af året ligger med 11.601 solgte varebiler 3,9 pct. under den tilsvarende periode sidste år og med friske tal for april på 2.747 enheder, ses der et mindre salg på 14 pct. sammenlignet med april i 2017.

I forhold til den foregående måned marts er faldet endnu større – på knap 25 pct. Måned overfor måned kan det være lidt svært at foretage direkte sammenligninger, idet antallet af arbejdsdage hhv. helligdage varierer, men den overordnede tendens er at efterspørgslen er på et højt niveau, om end svagt faldende set over de seneste 12 måneder – ifølge DBI.

DBI er optimistiske

”Der har i lang tid været en høj efterspørgsel fra erhvervslivet på varebiler, og interessen for at anskaffe ny varebil har været forankret i et højt aktivitetsniveau samt et behov for løbende at udskifte bilparken til det mest moderne og effektive. De mindre fald som vi har været vidner til i april ændrer ikke på vores forventninger til at efterspørgslen forsat vil holde sig på et pænt niveau i 2017,”  siger Gunni Mikkelsen, direktør hos De Danske Bilimportører.

Ser vi på de enkelte varebilsklasser, ser vi en svagt vigende tendens for varebilerne under 2.500kg totalvægt målt over de seneste 12 måneder, mens efterspørgslen synes stabil for årets første fire måneder.

De tunge varebiler sælger

For varebilsklassen 2.501 – 3.490 kg totalvægt har efterspørgslen været stabil de seneste 12 måneder og med en stigende tendens for 2017. For de største varebiler på 3,5 tons totalvægt har efterspørgslen været svagt faldende på 12 måneders sigt, men er stigende i år.

Der blev i april solgt 421 lastbiler, hvilket er 23 enheder (5,2 pct.) færre end i april 2016. Målt ift. marts i år var faldet på 86 enheder og således svarende til et fald på 17 pct.. Målt på perioden januar til april er de tilsvarende tal langt mere stabile, idet der er solgt 1.638 lastbiler i år mod 1.696 sidste år og således en ændring på blot 3,4 pct.

Den overordnede tendens er at lastbilsalget har været stigende de seneste år og specielt efter 2014.
De seneste 24 måneder har salget ligeledes været stigende, men målt over 12 måneder har efterspørgslen været stabil, og ser vi alene på januar til april i år er efterspørgslen stigende om end lidt under 2016 niveauet.

Lastbiler op til lige under 16 tons totalvægt har de seneste 12 måneder udgjort gennemsnitlig 9,3 pct. af det samlede lastbilsalg. Tendensen er dog, at andelen er svagt faldende.

Stor MAN ordre

Bussalget blev i perioden januar til april på 215 enheder, hvilket er væsentlig større end i 2016, hvor der blev leveret 135 busser i perioden. MAN har dog netop leveret 41 ledbusser til linje 5C til busselskabet Arriva – foranlediget af transportselskabet Movia, og det tæller pænt med.

Der er betydelige variationer i salget mellem de enkelte måneder, men overordnet set har salget af busser været stigende over det seneste års tid. Vi har generelt set en stigende tendens over flere år, en tendens som dog overordnet har været vigende de seneste 12 måneder.

”Salget af kommercielle biler er begyndt lidt på den lave side, men det ændrer ikke på forventningerne til året, som for både vare-, lastbiler og busser ligger på samme niveau som sidste år. Vi ser fortsat et betydeligt transportbehov og dermed efterspørgsel efter nye vare- og lastbiler,”’ siger Gunni Mikkelsen.

Varebilsalget januar-april 2017:

Ford Transit Custom       1.037 enheder.
Renault Trafic                     671 –
VW Transporter                  662 –
Mercedes-Benz Sprinter     637 –
Mercedes-Benz Vito           459 –
Ford Transit 2 tons             444 –
Renault Master                   428 –
Opel Vivaro                         406 –
Toyota Proace                     393 –
VW Caddy                           325 –

Varebilsalget april 2017:

Ford Transit Custom               304 enheder
Renault Trafic                          164 –
Mercedes-Benz Sprinter          159 –
VW Transporter                       156 –
Renault Master                        118 –
Mercedes-Benz Vito                116 –
Ford Transit 2 tons                  105 –
Iveco Daily                               101 –
Opel Vivaro                                71 –
VW Caddy                                 66 –

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk