Mange års forsigtighed i køb af nye last- og varebiler ser ud til at være ændret til optimisme. Det er i hvert fald, hvad salget i august måned og i årets første otte måneder vidner om.

Varebilssalget ifølge De Danske Bilimportører (DBI) har været stabilt de seneste fire år – men august i år viste et salg på 36 pct. over salget i juli måned og august var 17 pct. over jule i fjor. De første otte måneder af året ligger salget også 17 pct. over samme periode i fjor.

Tendensen er den samme i alle segmenter – både for biler under 2800kg totalvægt, i mellemstørrelsen 2801-3499 kg. – og for biler i 3,5 tons segmentet er der vækst.

Suveræn bestseller alle otte måneder er Ford Transit med 15,5 pct. andel.

Tilfredse medlemmer
”Medlemmerne hos De Danske Bilimportører er tilfredse med salget og med optimisme hos køberne, er der en tro på en fortsat positiv udvikling med en efterspørgsel bredt blandt mange forskellige brancher. Årsagen skal primært findes i et akkumuleret behov for udskiftning til nye varebiler, idet den samlede vognpark er nogenlunde konstant for erhvervslivet, der er den væsentligste aftager af varebilerne”, siger adm. direktør Gunni Mikkelsen, DBI.

Stabilt lastbilssalg
Lastbilsalget er ligeledes præget af stabil vækst – om end lidt aftagende. Målt på årets første otte måneder er salget gået markant op, nemlig 40 pct. sammenlignet med den samme periode i 2014.

I august blev der indregistreret 356 lastbiler mod 329 i 2014 og mod 331 i måneden før, således to nøgletal der er syv-otte pct. op. Alle måneder har i år været over de tilsvarende måneder i 2014, men hos DBI ser man en lidt aftagende tendens.

Bedste år efter krisen
”Det ændrer dog ikke på det faktum, at vi ganske givet får det bedste år efter kriseperioden. Det er et behov for udskiftning af driftsmateriel, der driver salget, idet vognparken af lastbiler i seneste år har været nogenlunde konstant omkring de 40.000 enheder, hvilket dog er ca. 10.000 mindre end før krisen. Vi tolker helt klart salget af lastbiler, driftsmidler i transportindustrien, som et meget positivt tegn på aktivitetsniveauet,” siger Gunni Mikkelsen.

Bussalget, et segment der er meget begrænset og med store variationer hen over året, er i stor grad et resultat af udbud af offentlig trafik, hvorfor det ikke giver stor mening at se på de enkelte måneder. De første otte måneder af i år er med 250 busser, knap det samme som salget i samme periode sidste år (278), beretter DBI.

Stadig stigende personbilssalg
Salget af personbiler fortsætter på et højt niveau. Alle måneder fra marts har ligget over de respektive måneder sidste år, og efter otte måneder er salget i år syv pct. over sidste år.

”August blev på niveau med juli og konsoliderer således det samlede billede. Bilsalget er en af indikatorerne for samfundets generelle økonomiske udvikling og er som flere af de andre parametre meget positiv, hvilket vi naturligvis glæder os over og vi ser med optimisme på vores forretning i de kommende måneder,” siger Gunni Mikkelsen.

For personbiler tegner 2015  til at blive et nyt rekord år – efter otte måneder, hvor det samlede salg ligger syv pct.  over sidste år – og med fortsat positive indikationer fra markedet må 2015 forventes at lande lige omkring de magiske 200.000 og ganske givet som et nyt rekord år for personbilssalget. August var marginale 0,5 pct. under måneden før og 11pct. over august i 2014.

Vi køber større små biler
Tendensen i de forskellige størrelser af biler har ændret sig lidt, men bilerne i B-segmentet (lille klasse) er fortsat førende – mikrobilerne i A-segmentet og mellemklassebilerne i C-segmentet har skiftedes om 2. pladsen – i august er der stort set solgt lige mange i hver klasse.

Ser man på årets 8 måneder og sammenligner med sidste år er tendensen klar: B-segmentet er klart blevet større, A-segmentet mindre og mellemklassebilerne i C-segmentet mere betydningsfuldt. Således køber danskerne lidt større biler.

Reelt transportbehov
“Vi er fortsat af den overbevisning at mange købere har et reelt transportbehov som tilsiger lidt større biler end tidligere og vi finder det derfor blot naturligt at danskerne vælger en større bil, hvis de får mulighed for det – danskerne kører nemlig i mindre biler end i andre europæiske lande. Biler er dyre i Danmark, men set ud fra et miljømæssigt perspektiv kan man i dag udmærket vælge en større bil uden på nogen måde at sætte miljøbevidstheden over styr,”siger Gunni Mikkelsen.

Stadig flere elbiler
Når det gælder elbiler, varierer salget betydeligt i de enkelte måneder, da salget af de mere almindelige størrelser af biler i betydelig omfang er drevet af salg til flåder, således blev salget i august rekord stort – på 531 biler – og drevet af den meget omtalte enkelt handel på 400 biler til det nye Arriva/DriveNow delebilskoncept med BMW i3 biler. Der er solgt mange elbiler i år, allerede nu flere end hele sidste år og på vej mod en ny ”rekord”. Det er dog fortsat karakteristisk at premium bilerne (læs: Tesla) udgør så stor en andel blandt elbilerne.

Salget af varebiler august 2015:
Ford Transit                   301 stk.
Renault Trafic                185  –
Opel Vivaro                   153  –
Mercedes Benz Vito        122  –
Renault Master               108  –
Iveco Daily                      75  –
Ford Transit Connect        72  –
Fiat Ducato                     68  –
Peugeot Boxer                67  –
VW Transporter               67  –

Salget af varebiler jan.-aug. 2015:
Ford Transit                    2.422 stk.
Renault Trafic                  1.093  –
VW Transporter               1.027 –
Opel Vivaro                        845  –
Mercedes Benz Vito            827  –
Renault Master                   805  –
Mercedes Benz Sprinter       730  –
Fiat Ducato                        616  –
Iveco Daily                         573  –
Ford Transit Connect           517  –

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk