2016 blev et fantastisk år for salg af varebiler, lastbiler og busser. Ikke siden 2008 – inden finanskrisen for alvor slog igennem og bremsede salget af de kommercielle – har der været så mange solgte enheder.

Når det gælder varebiler, blev det til 36.617 enheder i 2016, hvilket er et plus på 12,8 pct. i forhold til året før. Salget i december blev på 3.192 varebiler, hvilket er 8,7 pct. over november, men 3,8 pct. under december sidste år.

De mindre varebiler (under 2.500kg totalvægt og 50 pct. afgift), udgjorde for hele 2016 13.707 enheder eller cirka ca. 37 pct. af de solgte varebiler. Hele segmentet er vokset med ca. 1,8 pct. i 2016 – altså mindre end varebilssegmentet som helhed.

Den største vækst
De øvrige varebiler fordeler sig med ca. 16.612 i segmentet 2.501-3.490 kg totalvægt og udgjorde dermed 46 pct. af varebilerne, og med en vækst på 22 pct. også den største vækst blandt varebilerne.

6.299 varebiler blev registreret på B-kørekortets maksimale 3.500 kg. Det svarer til 17 pct. af alle varebilerne. Også de store varebiler bidrog således med i alt 18 pct. betydeligt til den samlede vækst.

Kun en mindre del af varebilerne anvendes til privatkørsel – og denne del ligger nogenlunde stabilt. Knap 10 pct. af bilerne blev registreret til private og dermed på de såkaldte papegøjeplader.

Papegøje-plader i firmaer
Hertil skal så lægges den del af de firmaejede varebiler, som er på papegøjeplader og delvis anvendes til personbefordring. Det vurderes at være et tilsvarende antal biler.

Leasingandelen er de seneste fem år vokset fra knap 60 pct. til i 2016 at udgøre 70 pct.
”Der er en klar stigende tendens i efterspørgslen fra erhvervslivet gennem de seneste år og stor interesse for at anskaffe ny varebil. Det er udtryk for et fortsat højt aktivitetsniveau samt et behov for løbende at udskifte bilparken til det mest moderne og effektive,” siger Gunni Mikkelsen, adm. dir. for De Danske Bilimportører, DBI.

Flere kører diesel
Varebiler kører primært på diesel, og de seneste tre år har andelen af diesel i de nye varebiler været 92-95 pct. og de øvrige stort set på benzin. Af alternative brændstoffer har der været solgt ganske få, således mellem 50-100 enheder som elbiler og 5-30 enheder på gas.

Salget af lastbiler blev med 5.099 enheder i 2016 også rigtig godt, og 7,2 pct. højere end 2015, og det højeste siden 2008.

Tallet alene for december blev på 444 enheder, hvilket er noget over november på 429, og 35 pct. højere end i december sidste år. Altså et godt lastbilsalg gennem året. Det er meget positive tal og en fortsat positiv udvikling, men langt fra salgstallene før 2008, der var i størrelsesordenen 6-7.000 enheder.

Sværvægter-lastbiler
Langt hovedparten af lastbilerne, knap 90 pct., var store lastbiler med en totalvægt på over 16 tons.

Bussalget lå i 2016 betydeligt over året før. I 2016 744 enheder mod 550 enheder i 2015 -og gik således 35 pct. frem. Det er betydeligt over gennemsnittet de seneste fem år. Vi skal seks-otte år tilbage for at se tilsvarende niveau for bussalget.

I 2016 blev der solgt det højeste antal af personbiler nogensinde. I alt blev det til 222.924 nye personbiler, hvilket er det højeste antal i et kalenderår i Danmark nogensinde. Det er 7,4 pct. højere end 2015, der også var et rekord år. Faktisk er 2016 det syvende år i træk med et salg højere end året før – og de seks seneste år har bilsalget været højere end nogensinde tidligere.

1986 distanceret
Det tidligere topsalgs-år 1986 er med 169.386 nu kun det det syvende bedste salgs år efter rekorderne de seneste seks år.

I 2016 var der ligeledes rekordmange personbiler på privatleasing. Andelen af privatleasing er steget fra 12-i 2013 til 30 pct. i 2016 af de leasede biler. I absolutte tal fra cirka 5.000 enheder i 2012 til cirka 30.000 i 2016. På det samlede marked til private udgør leasing nu 22 pct.

Hos De Danske Bilimportører mener man, at stigningen skyldes flere faktorer:

Behov for mobilitet
”Vi ser fortsat et lavt renteniveau, en generel stigning i reallønnen, en mindre stigning i beskæftigelsen, og dermed et behov for arbejdskraftens mobilitet – og ikke mindst har der været en generel høj tillid blandt forbrugerne. Forbrugertillidsindikatoren har været positiv om end lidt faldende gennem efteråret. Det er alle ting, der har været med til at sikre et højt bilsalg igen i år,” siger adm. direktør Gunni Mikkelsen

Endvidere har der indenfor de sidste 12 måneder været to reduktioner af bilafgifterne. I 2015 blev den højeste afgiftssats reduceret fra 180- til 150 pct., og i 2016 kom en mindre reduktion, idet det såkaldte skalaknæk blev forhøjet, så færre biler kommer til at betale den højeste afgiftssats. Det er ikke blot historisk, det har også bidraget til en øget interesse for bilkøb.

Tilliden er vigtigst
”Hos Bilimportørerne glæder vi os over det meget fine resultat for året og ikke mindst den positive udvikling, som vi nu har set gennem flere år. Vi er overbeviste om at tilliden hos forbrugerne og erhvervslivet har været afgørende for den efterspørgsel som vi har set, og vi tror på en fortsat høj efterspørgsel,” siger Gunni Mikkelsen.

De høje danske bilafgifter resulterer dog fortsat i at danskerne kører i biler, som er markant mindre end i vores nabolande og i øvrigt er udbredelsen af miljørigtig teknologi og sikkerhedsudstyr fortsat meget lav i Danmark.
 
”Reelt har vi behov for en reform af afgifterne med udgangspunkt i nogle mere målrettede kriterier end de nuværende. Med en intelligent reform kunne langt flere køre i en lidt større bil med bedre sikkerhedsudstyr og det uden at belaste miljøet yderligere,” siger Gunni Mikkelsen.

Elbil-markedet styrtdykket
Efter nogle år med stigning i antallet af solgte elbiler, gik markedet næsten helt i stå i 2016. Det skyldes at loven om afgiftsfritagelse for elbiler udløb ved udgangen af december 2015. Det medførte et ekstraordinært salg i slutningen af sidste år, og et markant fald i 2016.

Således blev der i 2016 blot solgt 1.312 enheder- mod 4.329- og 1.561 enheder i henholdsvis 2015 og 2014.

Bestanden af elbiler voksede dog en smule i løbet af året – ultimo december 2014 var der 2.906 enheder, i 2015 7.832 enheder, og ultimo 2016 8.430 enheder på de danske veje.

Gå efter vægt og CO2
”De afgifter som blev pålagt elbilerne fra januar 2016 har været ødelæggende for salget, og der kommer yderligere afgifter på fra i år og frem til 2020. Den tidligere afgiftsfritagelse fungerede ikke optimalt, og de nuværende afgifter fungerer heller ikke. Vi mener at den eneste rigtige model er en samlet reform af afgifterne, hvor vi beskatter ud fra bilens CO2 udledning og vægt, i stedet for som i dag ud fra bilens værdi. Kun på den måde kan vi sikre mere miljørigtige biler, og i øvrigt også mere sikre biler.” siger Gunni Mikkelsen, direktør for De Danske Bilimportører.
 
Miljøbiler er ikke blot elbiler. Vi anser alle biler med en lav emission og ny teknologi, som miljøvenlige. Der forventes på internationalt plan en betydelig vækst i salget af de såkaldte plug-in hybridbiler – altså biler som både kører på el og benzin.

Flere hybridbiler
I Danmark går det godt for de almindelige hybridbiler, og salgsudviklingen er de seneste tre år gået fra 1.300 enheder i 2014 til 2.600 enheder i 2015 og knap 6.500 enheder i 2016. For de mest miljørigtige plug-in hybridbiler går det fremad, men slet ikke som det burde – fra 80 enheder i 2014 til 420- i 2015 og knap 550 enheder i fjor. Udbuddet af plug-in hybridbiler vokser, men de har det rigtig svært i Danmark grundet afgiftssystemet, der ikke tilgodeser miljørigtige biler.

”Den lov som pålagde elbilerne indfasning af afgift fra januar 2016 ændrede også afgiftsforholdene for plug-in hybridbilerne, og da afgiften stiger de kommende år, får Danmark ikke glæde af det kommende store udbud af mere miljørigtige biler – biler som kan løse danskeres transportbehov, da de har lang rækkevidde og samtidig er meget miljøvenlige. Igen efterlyser vi en samlet reform af bilafgifterne, så vi i Danmark også kan få glæde af den nye miljøvenlige teknologi, som vi ser komme fra fabrikkerne den kommende tid.” siger Gunni Mikkelsen.

Brint – den nye teknologi
Teknologien indenfor brintbiler er fortsat ny, og mulighederne for tankning fortsat begrænset. Uagtet at de fortsat er fritaget for afgift og faktisk faldet i pris, er udbredelsen yderst begrænset. Således er der kun blevet solgt ca. 50 brintbiler de seneste to år, heraf de 15 brintbiler i 2016.

Mere end 99 pct. af de nye biler anvender benzin eller diesel som brændstof. Kun i 2015, da salget af elbiler var meget højt, faldt andelen af benzin og diesel til lidt over 97 pct. Der har de seneste 12-18 måneder været megen debat om dieselbiler, men deres andel er ikke faldet.
Faktisk steg andelen af dieselbiler fra 31 til knap 36 pct. af alle solgte biler i 2016. Den nok væsentligste årsag er, at benzin er mest udbredt i de mindste biler og danskerne har reelt købt lidt større biler, hvor diesel er mere udbredt.

Positive forventninger
”Selv efter flere år med rekorder har vi hos De Danske Bilimportører generelt positive forventninger til det nye år. Vi tror på et personbilssalg i knap samme størrelsesorden som i 2016. Forbrugerindikatoren har været lidt vigende, men der er en forventning om at økonomien bliver lidt bedre, derfor tror vi fortsat på en stor interesse for biler,” siger Gunni Mikkelsen.

2017 kommer til at byde på mange spændende nye ting i branchen. Der har været mange ændringer i ejerskab gennem nogle år, og en større andel af privatleasing, samt abonnements løsninger på selve bilen og rent online køb af bilen med få klik på nettet.

Men det er ikke kun køb og ejerskab, der vil komme til at ændre sig. Måden vi transporteres på vil også ændres, mener man hos DBI.

Selvkørende biler
Nye teknologier gør det muligt at finde og dele biler, og med de seneste lovændringer af færdselsloven, kommer vi i 2017 til at se de første tests med selvkørende biler på vejene. På sigt vil det betyde en ændring i den måde, vi kommer fra A til B på.

”Det er en spændende tid at følge bilindustrien, der kommer mange nye teknologier og muligheder, og vi skal sikre at også de danske bilister og hele samfundet får glæde af de nye muligheder,” siger Gunni Mikkelsen.

Varebilssalg i året 2016:
Ford Transit Custom              2.964 enheder
VW Transporter                    2.267 –
Renault Trafic                       2.096 –
Mercedes-Benz Sprinter         1.658 –
Opel Vivaro                          1.614 –
Mercedes-Benz Vito               1.437 –
Renault Master                      1.419 –
Ford Transit 2 tons                 1.363 –
Fiat Ducato                           1.150 –
Iveco Daily                            1.128 –

Varebilssalg december 2016:
VW Transporter                       263 enheder
Ford Transit Custom                  244 –
Mercedes-Benz Sprinter             222 –
Renault Trafic                           149 –
Opel Vivaro                              130 –
Mercedes-Benz Vito                   120 –
Fiat Ducato                               105 –
Renault Master                            98 –
Iveco Daily                                  96 –
Peugeot Expert                           91 –

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk