Det er en hel normal opfattelse, at gods kan være så tungt, at det nok ikke er til at rokke. Det passer bare ikke. Rapporter fra Havarikommissionen for Vejtrafikulykker har vist, at løst gods i varerummet skaber ubalance i bilen – dels ved egentlige sammenstød, men også ved bratte sving og voldsomme opbremsninger, hvor bilen ofte vælter.

Fornylig blev en chauffør kvæstet, da en last med kildevandbeholdere, som han kørte med, røg tværs igennem adskillelse og tværs igennem den lukkede skydedør ved en katastrofe-opbremsning. Alle beholderne lå sønderdelte på vejbanen foran den ødelagte kassevogn, der blev flået op indefra.

Faktum er, at de løse genstande fortsætter med samme hastighed, som bilen havde før uheldet, efter opbremsningen. Det betyder også, at godset får en vægt, der er 24 gange dets normale vægt. En bøtte maling på fem kilo vejer pludselig 120 kg og en halv liters cola vejer 15 kg.

Vaskemaskine-testen
I en crashtest, som vi overværede hos Dahl Engineering i Thisted, blev en mindre varebil sendt afsted med 50 km/t. En løst placeret vaskemaskine gik ved testen tværs igennem adskillelsen mellem varerum og kabine – og knækkede sæderyggene. Ude i trafikken havde ulykken været fatal.

”Vi udgav vores rapport om ulykker med store varebiler i 2005, hvor vi undersøgte en række alvorlige og ofte fatale uheld – og i flere af varebilerne var ulykken mere alvorlig, fordi godset ikke var fastspændt. Der var eksempler med kollisioner, hvor en bil kører op i en anden bil – men også, hvor en bil kører op i en varebil, hvor godset i den forreste varebil endte i bilen, der kørte op i varebilen. I mange af ulykkerne var bilen skredet ud – og det løse gods fik bilen til at vælte.,” siger Svend Krarup Nielsen, formand for HVU – Havarikommissionen for Vejtrafikulykker.

HVU så endda eksempler på, at nogle havde fjernet adskillelsen for at få bedre udsyn – og så er al sikkerhed jo væk. Men der er ikke krav om fastspændingspunkter i varebiler herhjemme eller om at spænde godset fast. Godset bliver ofte ødelagt ved ulykker, selv om det er spændt fast – det skyldes g-påvirkningen, også kaldet tyngdekraften (10 meter pr. sekund i anden).

Overbevises af crash-film
Mange varebilschauffører har opbygninger i varerummet, hvor værktøj og reservedele kan lukkes ned i skuffer og i skabe. Der er mange typer og kvaliteter – og selv om opbygningen nok skades ved ulykker, så forbliver delene i deres indelukker.

”Vi har mange erhvervsfolk og håndværkere, som besøger os – og det, der i reglen overbeviser dem om, at godset skal være forsvarligt spændt fast og lukket inde, er de film af en crashtest, som vi viser. De bliver foretaget sammen med vores fabriks udviklingsafdeling,” siger marketingkoordinator Mona Franke, Sortimo A/S i Greve.

Sortimo er Danmarks største virksomhed for netop opbygninger og indretninger til erhvervskøretøjer – det vil sige reoler med skuffer og skabe til alle størrelser biler og varebiler. Produkterne monteres dels på en plade i bunden af bilen og dels i bilens sidevanger. I dag bruges i en vis udstrækning komposit-materialer i fremstillingen af bilindretninger – de er stærke og lette.

Standard-komponenter
Produkterne er ikke gratis, men der bruges standardkomponenter, så prisen er rimelig, når man tager  hensyn til formålet: at undgå alvorlige konsekvenser ved ulykker. Samtidig holder man orden på sine produkter og sit værktøj i det daglige. I øvrigt flyttes opbygningen ofte fra bil til bil nogle gange – og det gør totalomkostningen mindre.

”Det indebærer naturligvis, at udstyret benyttes – men vi gør alt, hvad vi kan for at vejlede og rådgive vores kunder og brugere i korrekt anvendelse og vigtigheden af altid at benytte det.” siger Mona Franke.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk