For første gang siden 1981 er den internationale færgeindustris årlige topmøde INTERFERRY Conference placeret i Danmark.

Der var dermed tale om lidt af et særsyn, da de i alt 340 konferencedeltagere indtog Hotel Crowne Plaza i Ørestaden i København mandag morgen.

Her bød den danske præsident for organisationen INTERFERRY, John Steen-Mikkelsen, velkommen til en uge, hvor Danmark er i centrum for hele den globale maritime industris opmærksomhed.

Nøglerolle
”Danmark spiller en nøglerolle i international søfart på grund af sin lettilgængelige placering i Nordsøen, og med i alt 78 beboede øer er Danmarks ligeledes en udpræget færgenation. Færgefart er en nødvendighed for landets infrastruktur og en livsnerve for de små øsamfund. Derfor er Danmark også et naturligt valg som værtsland for INTEFERRY Conference,” siger John Steen-Mikkelsen, der er direktør i rederiet Færgen.

INTEFERRY Conference tyvstartede allerede i weekenden, mens den officielle åbning altså fandt sted mandag morgen.

To maritime arrangementer
Konferencen foregår samtidig med en anden stor maritim begivenhed på dansk jord, Danish Maritime Days, hvorfor hele den maritime branche lige nu har fokus rettet mod Danmark.

John Steen-Mikkelsen kunne ligeledes melde om en rekordstor interesse for konferencen med i alt 340 deltagere. Det er således det højeste antal i INTEFERRY Conferences 40 årige historie.

Indlæg fra EU og IMO
INTERFERRY Conference består af en række faglige indlæg, ligesom der i høj grad er lagt op til networking og videndeling blandt de mange eksperter, politikere og andre interessenter i branchen.

Blandt talerne på årets INTERFERRY Conference er tyske Michael Cramer, der er formand for Transport- og Turismeudvalget i Europa Parlamentet, samt italienske Cristiano Aliperta fra FN’s internationale maritime organisation IMO.

Om INTERFERRY:
INTERFERRY er den eneste internationale organisation, der repræsenterer færgeindustrien på globalt plan. Organisationen fungerer blandt andet som branchens talerør over for henholdsvis EU og FN’s internationale maritime organisation, IMO, der udstikker regler og rammebetingelser for blandt andet sikkerhed og emissioner samt øvrige miljøpåvirkninger inden for international skibsfart.

Om INTERFERRY Conference:
De seneste 39 år har INTERFERRY arrangeret INTERFERRY Conference, som er det årlige topmøde for alle væsentlige interessenter i organisationens 38 medlemslande. Der er tale om de primære beslutningstagere for færgeindustrien og diverse følgeindustrier, ligesom deltagerne repræsenterer de største økonomier i verden.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk