Fejl 40 kalder man ofte ulykker, hvor chaufføren (der sidder 40 cm fra rattet) selv er årsag til dem.

En ny rapport fra Volvo Trucks’ Accident Research Team” viser, at netop ni ud af ti lastbilulykker, som teamet har undersøgt på europæiske veje, skyldes menneskelige fejl.

Siden 1969 har Volvo Trucks haft deres efterhånden legendariske ”Accident Research Team”, som analyserer ulykker med især Volvo-lastbiler – først i området omkring Göteborg, hvor Volvo Trucks har hovedkontor, senere til hele Europa.

Bevisførelse i orden
Og da Volvo i dag er verdens største lastbil-producent, er der en ganske rimelig statistisk bevisførelse i materialet.

Udover teamets egne undersøgelser  på skadestedet og af lastbilerne, har teamet fået adgang til materiale fra både lokale og europæiske myndigheder.

Rapporten beskriver, hvor der opstår ulykker med lastbiler, hvor ofte de sker, og hvad man kan gøre for at reducere risikoen for ulykker og deres konsekvenserne.

Fejlbedømmer hastigheden
”90 pct. af alle lastbil-ulykker skyldes mere eller mindre den menneskelige faktor – eksempelvis, hvis en eller flere af chaufførerne i de berørte køretøjer bliver distraheret eller fejlbedømmer deres hastighed, siger Carl Johan Almqvist, direktør for trafik- og produktsikker hos Volvo Trucks.

Rapporten viser også, at spritkørsel ikke er en af de væsentligste årsager til lastbil-uheldene. Kun 0,5 pct. af chaufførerne, der var involveret i alvorlige ulykker, var alkohol-påvirkede. Det tilsvarende tal for uheld, hvor personbiler er involveret, ligger på mellem 15- og 20 pct.

Mange ene-ulykker
Tunge lastbiler er involveret i 17 pct. af alle fatale ulykker og syv pct. af ulykker med personskade.

Flertallet af ulykker, som resulterer i kvæstede chauffører, er ene-ulykker, hvor lastbilen er kørt i grøften eller lignende.

Mere end halvdelen af alle alvorlige ulykker drejer sig om sammenstød mellem biler og lastbiler.

Bedre lastbiler af erfaringen
“Adgang til fakta ved ulykker er åbenlyst værdifulde for vores fortsatte sikkerhedsarbejde. Det hjælper os til at prioritere rigtigt i vores produktudvikling. Eksempelvis, har vi yderligere forbedret sikkerheds-niveauerne i vores seneste lastbil-udgaver med en række hjælpe-systemer, som forbedrer udsyn og advarer chaufføren af bilen eller får chaufføren til at opdage, at der er noget galt, siger Almqvist.

 Takket været sikrere køretøjer, forbedret infrastruktur og sikrere opførsel på vejen, har antallet af fatale ulykker på det europæiske vejnet været konstant faldende siden begyndelsen af 1990’erne.

Sikkerhedsseler er vigtigst
Men langt flere liv vil kunne reddes, hvis personerne i bilerne brugte sikkerhedsseler – noget som ikke engang halvdelen af Europas lastbilchauffører gør. 95 pct, af de lastbils-chauffører, som døde i trafikulykker, havde ikke sikkerhedsseler på.

“Så længe  folk bliver kvæstet I trafikulykker, vil vi fortsætte med at tilstræbe højere sikkerheds-niveauer i lastbiler. I første omgang ved at bygge sikrere lastbiler til fordel for chaufførerne og andre trafikanter – og for det andet at få folk til at køre ordentligt – og indse, at de skal benytte sikkerhedsselen, siger Carl Johan Almqvist.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk