Samtidig med at Rådet for Sikker Trafik igen fortæller om for høj fart ved skoleveje, vil regeringen sætte farten op på landeveje og motorveje.

For mobiliteten skal forbedres. Det er årsagen til, at regeringen nu vil afsætte penge til at hæve hastighedsgrænserne på landeveje og motorveje – hvor det vel og mærke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Det er ellers kun få dage siden, at Rådet for Sikker Trafik igen advarede mod at køre for hurtigt på skolevejene.

6.202 bilister kørte for stærkt

Da politiet i august sidste år gennemførte kontroller bare på skolevejene, blev 6.202 trafikanter sigtet for at køre for hurtigt.

Hastighedsstigningerne vil fremgå af regeringens finansudspil, som offentliggøres i slutningen af august. På udvalgte landeveje vil farten blive sat op fra 80- til 90 km/t – og på udvalgte motorveje til 130 km/t.

”Hastighedsgrænserne skal give mening for den enkelte bilist. Hastigheder, der virker logiske, og som er forsvarlige for trafiksikkerheden, er nemmere for bilisterne at overholde end hastighedsgrænser, der virker ulogiske,” siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

Sikkerheds-forbedringer

Regeringen mener altså, at det er et godt udspil til, hvordan man på en trafiksikkerhedsmæssig forsvarlig måde kan sætte hastighedsgrænsen op på strækninger, hvor de faktiske forhold tillader det.

Ole Birk Olesen henviser til vigtigheden af, at højere hastigheder bliver kombineret med forbedringer af trafiksikkerheden på strækningerne, og at vejene er egnet til de øgede hastighedsgrænser.

Med forslaget afsættes i alt 93,6 mio. kr. Disse midler skal bl.a. anvendes til at opsætte autoværn, fjerne faste genstande og etablere rumleriller ind mod midterrabatten på de udvalgte motorveje og landeveje, så det er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt at hæve hastighedsgrænserne.

Regeringsgrundlaget

Med udspillet følger regeringen op på sit regeringsgrundlag og på et fælles beslutningsforslag fra V, K, LA og DF, som blev formuleret før folketingsvalget i 2015.

”Vi sikrer en bedre mobilitet ved at sætte hastighedsgrænsen op på strækninger, hvor Vejdirektoratet som vejmyndighed anbefaler, at det kan gøres på en forsvarlig måde. Det vil kunne forbedre vilkårene for samfundets vækst, når den enkelte bilist oplever, at tiden kan bruges andre steder end på vejene – eksempelvis hos familien, vennerne eller på arbejdet,” udtaler Ole Birk Olesen.

På baggrund af regeringsgrundlaget undersøger Vejdirektoratet desuden anvendelse af en lokal hastighedsbegrænsning på 120 km/t i stedet for de nuværende 110 km/t på motorvejsstrækninger, der tidligere er vurderet uegnet til 130 km/t.

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk