Modulvogntog nævnes måske fortsat som et forsøg herhjemme – men nu er det ganske vist: Som den første landsdel er alle jyske statsveje fra nu indrettet, der de 25,25 meter lastbiler kan passere.

Mens alle statsveje i Jylland nu er klar til modulvogntogene, mangler der cirka 100 kilometer statsveje på Fyn og Sjælland. I Vejdirektoratet forventer man, at disse er ombygget i løbet af 2017.

Modulvogntog er en stor fordel for erhvervslivet, for kunderne, for vognmændene – og for miljøet, for to modulvogntog erstatter nemlig tre normale lastbiltransporter. Så besparelsen på CO2 kontoen er til at forstå.

Ingen uheld registreret
Og i Vejdirektoratet har man ikke registreret uheld specifikt med den lange lastbiler, der er seks meter længere end de ellers længste vogntog. Modulvogntog må veje op til 60 tons.

I tre år har man i Vejdirektoratet således bygget vejnettet om – og tilrettet sving og rundkørsler.

Brancheforeningen Danske Vognmænd har i årevis kæmpet for modulvogntog i Danmark.

”Modulvogntog reducerer antallet af lastbiler i trafikken og mindsker også trængslen. De færre lastbiler reducerer også trafikstøj og CO2-udslip. Det er således bedre for klimaet – uden at trafiksikkerheden forringes,” siger administrerende direktør i Danske Vognmænd, Erik Østergaard.

Færre korte vogntog
Modulvogntogene fylder i sagens natur ikke så meget i trafikbilledet endnu, da de hidtil kun har været tilladt på bl.a. motorvejsnettet og tilkørsler til eksempelvis transportcentre og havne.

Men ser man på lande som Finland og Sverige, kører der rigtig mange modulvogntog på vejene. Og dér ser man tydeligt, at de mange modulvogntog betyder færre lastbiler på vejene – det skulle også betyde færre ulykker.

Få overhalingen overstået
De 25,25 meter vogntog er som nævnt kun seks meter længere end de længste standard vogntog, og det gør ikke selve overhalingen mange sekunder længere. Man skal bare ikke tøve midt i det hele.

Problemet med overhalinger kommer først, når de lange lastbiler kører i konvoj – men det gør de forhåbentlig kun på motorvejene. Dér skal vi vende os til det i fremtiden med de kommende platooning-kørsler, hvor lastbiltog kører lige efter hinanden.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk