Brintpriserne skal være fem-syv gange lavere i 2027 – så brint bliver til at betale for langtursvognmænd. Det er målet for de to største lastbilsproducenter i verden, Daimler Truck AG og Volvo Group.

Det meddelte de to koncernledelser forleden, da de officielt skitserede køreplanen for deres joint venture samarbejde inden for brændselsceller – med virksomheden callcentric.

Det sker som led i en første forpligtelse i branchen til at fremskynde brugen af brintbaserede brændselsceller til lastbiler, der kører over længere distancer.

Mål at være førende producent

Præsentationen af det nye tiltag, som foregik digitalt forleden, blev ledet af Martin Daum, CEO og administrerende direktør for Daimler Truck AG, og Martin Lundstedt, CEO og administrerende direktør for Volvo Group.

De to koncerner har en ambition om at blive en førende global producent af brændselscelle-systemer. Derfor vil cellcentric bygge en af Europas største planlagte serieproduktioner af brændselscelle-systemer.

Driften forventes påbegyndt i 2025. Men de to koncerner forventer ikke, at brint prismæssigt kommer på niveau med diesel før tidligst om 15 år.

Ramme-ordning

For at fremskynde udrulningen af brintbaserede brændselsceller opfordrer de to koncernledelser til en harmoniseret ramme for EU-brintpolitisk – en ramme for at støtte teknologien i at blive en levedygtig kommerciel løsning.

Cellcentric, der skal bidrage til at opfylde 2050-målene om bæredygtig transport og et CO2-neutralt Europa som led i den europæiske grønne aftale, vil udvikle, producere og kommercialisere brændselscelle-systemer til både langdistance-transporter med lastbiler – men også andre anvendelser.

Joint venture-selskabet kan trække på årtiers ekspertise og udviklingsarbejde fra både Daimler Truck AG og Volvo Group. Ifølge de to koncerner vil rent batterielektriske og brintbaserede brændselscellelastbiler supplere hinanden afhængigt af den enkelte kundes behov.

El kun til korte afstande

Ellastbiler vil især blive brugt til lette lastbiler over kortere afstande, mens brændselscellekraft vil blive foretrukne mulighed for tungere lastbiler og længere afstande.

“Brintdrevne brændselscelleelektriske lastbiler vil være nøglen til at muliggøre CO2-neutral transport i fremtiden. I kombination med rene batteridrevne teknologier giver det os mulighed for at tilbyde vores kunder de lokalt set bedste CO2-neutrale køretøjsmuligheder, afhængigt af udrustning. Batterielektriske lastbiler alene vil ikke være muligt. Sammen med vores partner Volvo Group er vi derfor fuldt ud engageret i vores joint venture-virksomhed inden for brændselsceller, og vi skubber begge til udviklingen af teknologien såvel som produktionsforberedelserne. Med hensyn til den nødvendige brint-infrastruktur er det klart, at grøn brint er den eneste fornuftige vej frem på lang sigt,” sagde Martin Daum.

CO2-neutralitet i 2050

Martin Lundstedt, administrerende direktør i Volvo Group, sagde, at de to koncerners fælles ambition er at nå målene i Paris-aftalen om at blive CO2-neutral senest i 2050.

”Vi er overbeviste om, at brint/brændselscelle-teknologi spiller en afgørende rolle for at hjælpe os med at nå denne milepæl. Men vi ved, at der er så meget mere at opnå end blot elektrificering af maskiner og køretøjer. Der er behov for et større samarbejde mellem offentlige og private interessenter for at udvikle den nødvendige teknologi, og i AB Volvo vil vi opfordre til en fælles indsats fra politiske beslutningstagere og regeringer rundt om i verden for at hjælpe os med at gøre brint/brændselscelle-teknologi til en succes. Partnerskaber som cellcentric er afgørende for vores forpligtelse til et CO2-neutral vejtransport,” sagde Martin Lundstedt.

1.000 fyldestationer i 2030

De store lastbilproducenter i Europa, herunder Daimler Truck AG og Volvo Group, opfordrer derfor til, at der inden 2025 opsættes 300 brinttankstationer – og omkring 1.000 brinttankstationer senest i 2030 i Europa.

Dette fælles initiativ, der bruger brint til grøn elektricitet til at drive elektriske lastbiler i langdistance-operationer, er en vigtig del af CO2-neutraliseringen af vejtransporten.

Da CO2-neutrale lastbiler i øjeblikket er betydeligt dyrere end konventionelle køretøjer, er der behov for en politisk ramme for at sikre efterspørgsel – gennem overkommelige priser.

En klar køreplan

Ifølge Daimler Truck AG og Volvo Group bør dette omfatte incitamenter til CO2-neutrale teknologier og et skattesystem baseret på kulstof- og energiindhold. Et emissions-handelssystem kunne være en yderligere mulighed.

En klar køreplan mod serieproduktion af brændselscelle-systemer og brændselscelle-lastbiler er i centrum i øjeblikket.

Flere detaljer vil blive afsløret i løbet af 2022. Som et vigtigt skridt i retning af serieproduktion finder forberedelserne til produktion af prototype-modeller sted på et nyt forskningscenter i Esslingen nær Stuttgart. Parallelt hermed skalerer cellcentric den igangværende prototype-udvikling op.

Kunde-flådetest

Daimler Truck AG’s og Volvo Groups mål er at begynde med kunde-flådetest af brændselscelle-lastbiler om cirka tre år og en serieproduktion af brændselscellelastbiler ventes i løbet af andet halvdel af dette årti.

Alle køretøjsrelaterede aktiviteter udføres uafhængigt af hinanden, da begge virksomheder fortsat er konkurrenter inden for alle køretøjs- og produktsortimenter, navnlig inden for integrationsløsninger til alle brændselscelle-produkter.

Den 1. marts i år dannede Daimler Truck AG og Volvo Group selskabet cellcentric. Med henblik herpå erhvervede Volvo Group 50 procent af partnerskabsinteresserne i det eksisterende Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG for ca. 4,5 mia. kroner på kontant og gældfri basis.

300 eksperter

I november 2020 underskrev Daimler Truck AG og Volvo Group en bindende aftale for joint venture-selskabet. En foreløbig ikke-bindende aftale var allerede blevet underskrevet i april i fjor.

Mere end 300 højt specialiserede eksperter arbejder for cellcentric i tværfaglige teams i f.eks. Nabern, Stuttgart (Tyskland) og Burnaby (Canada). Indtil videre er der indgået cirka 700 individuelle patenter, hvilket understreger virksomhedens ledende rolle, når det gælder teknologisk udvikling.

Flere arbejder med brint

I dag arbejder især bilproducenterne Hyundai og Toyotas datterselskab Hino med brintteknologi til tunge lastbiler– og har lastbiler i testforløb i både Japan og Europa (Schweiz) – med begge koncerner har i en årrække markedsført personbiler med brintteknik. Også herhjemme.

Toyota har tillige et samarbejde med BMW omkring brint.

Renault har arbejdet med brint som fremtidigt drivmiddel i deres varebiler Kangoo og Master – og senest har bilkoncernen Stellantes (formet som joint venture mellem italiensk/amerikanske FCA og franske PSA) præsenteret brintudgaver af deres varebiler Peugeot Expert, Citroën Jumpy og Opel Vivaro.
Problemet er udrulningen af fyldestationer – hvor der p.t. herhjemme er seks.

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk