Som vognmand kan man formentlig ikke gøre meget mere for trafiksikkerheden end Kim Sand Andersen fra Kastrup på Amager – mest kendt som bare Kim Sand.

Han var en af de seks nominerede til DTL-prisen Årets Transportvirksomhed i år – ikke mindst på grund af sit arbejde med sikkerhed, som ud over trafiksikkerhed også tæller sikkerhed og arbejdsmiljø for de 26 medarbejdere.

Kim Sand har indrettet en del af bilerne med kameraer. Når bilerne blinker af, forud for svingning, blinker tillige flere lamper – og der høres en lyd. Samtidig følger chaufføren med på en 17 tommer skærm i førerhuset. Hele sikkerhedspakken er udviklet af Kim Sand og hans medarbejder Carsten Jørgensen.

Den seneste bil er indrettet med kamera, så man altid kan følge især cyklisterne langs med hele bilen.

Glemmer trafrikken
”Desværre er mange cyklister optaget af alt andet end trafikken – med bl.a. musik i ørene eller mobilsamtaler,” siger Kim Sand.

Han mener, at et fælles ansvar, og mere opmærksomhed i trafikken, vil gøre en stor forskel.
Virksomheden blev stiftet i 1984 med en enkelt kassevogn, men det udviklede sig hurtigt, da han i 1986 blev tilbudt en bil af Steen Mouritsen fra firmaet Emil Hansen -samt en anbefaling om at melde sig ind i Kjøbenhavns Vognmandslaug.

Fra denne spæde start udgør flåden i dag fire store kasse
vogne og 19 lastbiler. Kørslen foregår primært i hovedstadsområdet – og Kim kører selv ud på opgaver for at være så tæt på kunderne som muligt. Imens sidder sekretæren hjemme og styrer papirarbejdet.

Speditionshåndbog
Ud over vognmandsforretningen har Kim Sand opstartet speditionshåndtering hvor der på lageret håndteres gods for flere kunder, som bl.a. tæller 10 speditører.

Kim Sands biler henter importgods i lufthavnen, som distribueres til kunder på hele Sjælland – via flere speditører, ligesom der også hentes gods hos speditørerne som indleveres i lufthavnen for videretransport pr. luftfragt.

Det er ikke mindst luftfragt, som vi har specialiseret os i – ofte temperaturfølsomt gods som medicin og ADR-gods så som radioaktiver (bl.a. røntgen-emner), som vi kører på hele Sjælland, i provinsen samt Norge – altid i specialindrettede biler,” siger Kim Sand.

Vigtogt med uddannelser
Han indrømmer, at der har været konkurrenter, der har prøvet at overtage den del af forretningen, men når man ikke har de rigtige folk med de rigtige uddannelser og de rigtige tilladelser, så bliver det dyrt, forsikrer han.

Uddannelserne sker her i samarbejde med sikkerheds-rådgivningsfirmaet DGM.
Kørsel med flyfragt kræver også en tilladelse fra Trafikstyrelsen – tidligere SLV, Statens Luftfarts Væsen.

Kunder stiller krav
Men ellers er det kunderne, der stiller kravene. Chaufførerne er også specialuddannede efter DGR-bestemmelserne (farligt gods) samt GDP (Good Distribution Practice).

”Vores kørsel  for Chr. Hansen betyder også, at vi skal være godkendt af bl.a. Fødevarestyrelsen og Korn- og foderstofstyrelsen.”

Kim Sand kører med Carrier kølemaskiner, som holdes i orden af Dansk Køleservice i Greve med service en gang om året efter princippet ”Linked-All-In,” så man altid kan følge hvor godset er, og printe temperaturudskrifter ud efter forespørgsel fra speditørerne.

Novo Nordisk
Denne service bruges især til Novo Nordisk, som Kim Sand kører dagligt for,via flere større speditører. Her stilles store krav til tidsterminer og temperaturstyring.

Flere kunder booker online til Kim Sand, så de ikke behøver at ringe ved hver opgave.
Helt vigtigt er, at man overholder aftaler og kommer til tiden. Samtidig skal bilerne være rene, og medarbejderne skal være præsentable og optræde professionelt. Det er med til at skabe et godt ry for firmaet.

Firmaet er også med i Codan Forsikrings ”stop skade” Care ordning, hvor der holdes møder mellem Kim Sand og medarbejdere. Her drøftes i detaljer, når der er sket en skade, så alle kan lære af det – for at forhindre lignende skader fremover.

Maksimal hastighed
Kim Sands sikkerhedsarbejde omfatter også maksimal hastighed på 85 km/t gennem hastighedsbegrænsning samt stop/start system, hvor motoren går ud efter tre minutter. Ud over trafiksikkerhed ved at nedsætte farten er der også den positive sideeffekt, at der spares op mod fem pct. brændstof – og det betyder meget for økonomien med så mange biler,

“Det er vigtigt at finde de få steder, der kan spares penge – så er det en god ting, at der kan spares på brændstoffet,” som han udtrykker det.

Spejlbane med få gæster
Den sikkerhedsmæssige aktivitet kan også ses på gårdspladsen, hvor Kim Sand sammen med laugets tidligere formand Niels Erik Nielsen for fire år siden fik tegnet en spejlbane op, så chaufførerne hele tiden kan tjekke spejlenes placering – en bane, han også tilbyder kolleger i branchen. Men ingen har dog taget imod tilbuddet endnu.

Sammen med lauget og DTL er Kim Sand også aktiv i ”Trafiksikkerhed i Øjenhøjde” med besøg på skoler for at lære skoleelever om lastbiler. Endvidere er der på alle trailere påsat blitzblink og bakalarm, så man både kan se og høre, når traileren bakker. Denne aktivitet køres lige nu også på forsøgsbasis på kassevognene og forvogne.

Klaret udfordringen
Vognmandsbranchen har været hårdt ramt efter finanskrisens indtog, men Kim Sand har klaret udfordringerne. Et par biler er blevet solgt fra – men nu går det bedre igen, selv om han mere taler stagnation end fremgang. Luftfragten ligger i samme leje som tidligere.

”Der er noget at se til nogle dage, mens der andre dage ikke er meget at bestille. Før var januar og februar dårlige – men så kom arbejdet i gang i marts og april. I år er der stadig stilstand. Jeg tror det handler om, at folk ikke tør bruge penge – de er ikke indstillet på at låne penge til forbrug i banken. De ved ikke, om banken er der i morgen. Folk vil gerne tjene penge, men ikke for enhver pris.” siger Kim Sand.

”Folk vil ikke tage det store spring – for hvad sker der inde på borgen,” som han siger.
Lidt hygge og nostalgi bliver der dog også plads til. Kim Sand har i nogle år haft to gamle, men total-renoverede Volvoer i stalden – en 485 fra 1960 og en F88 fra 1973. Nyeste er en lille Volvo 445 pick up fra 1959, der lige er blevet klar. Og malet i firmaets sort/hvide farver.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk