For 12. gang har Iveco afholdt DEEC-møde (Dealer Electronic Excellent Community) – med avanceret elektronik som tema.

45 Iveco-mekanikere fra Sverige, Norge og Danmark deltog i mødet, der blev holdt over tre dage hos Iveco Nordic i Glostrup.

Deltagerne blev på møderne tillige præsenteret for nyheder, og der blev gennemgået cases fra alle markeder, således at erfaring mellem mekanikere fra hele Ivecos verdensomspændende netværk deles.

Denne erfaringsudveksling er til stor gavn for Ivecos mekanikere – og i sidste ende også for Ivecos kunder.

Testet på faglig viden
Ivecos DEEC-møder afholdes to gange årligt. Mekanikerne, der deltager, har et højt teknisk niveau og stor indsigt i diagnose og viden om de elektroniske systemer, der anvendes på Ivecos lastbiler.

Udover DEEC-mødets præsentationer blev deltagerne flere gange testet på deres faglige viden.

Testresultaterne bliver sammenholdt med deltagernes øvrige deltagelse i tekniske kurser igennem året.

Iveco Challance Award i Torino
De samlet set dygtigste nordiske mekanikere bliver herefter inviteret til at deltage i Iveco Challenge Award hos Ivecos hovedsæde i Torino, Italien, hvor de konkurrerer mod mekanikere fra resten af verden om viden på Ivecos lastbilprogram.

Ved Iveco Service Challenge i Torino i 2012 opnåede Ivecos nordiske mekanikere rigtigt flotte placeringer, og det stiles der også mod i år.

Flere og flere autocampere
På DEEC-mødet deltog også Johan Grobb fra Ivecos tyske help-desk. Johan Grobb har til daglig ansvaret for teknisk opfølgning overfor autocamperkunder.

Autocampermarkedet er vigtigt for Iveco. Autocamperkundernes krav til øget komfort vokser hele tiden – og på denne baggrund anvendes Ivecos Daily mere og mere, da Daily tillader en totalvægt helt op til syv tons.

Det betyder, at autocamperen kan opbygges med langt mere udstyr end det tidligere har været kendt og brugt i mindre camper-modeller. Europas mest solgte camper er i dag baseret på Fiat Daily.

Sammenkobling af elektronik
Autocampere bygges af eksterne opbyggere, som så som Concorde og Hymer – og opbygningerne indeholder meget elektronisk styring, som bliver koblet sammen med bilens øvrige elektronik, hvilket medfører et større behov for kendskab til autocamperdelen for Ivecos mekanikere.

Med mødets fokus på autocampere vil Ivecos mekanikere i endnu højere grad kunne levere den nødvendige service for autocamper-kunderne.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk