Siden 2012 har en arbejdsgruppe været nedsat af transportministeren for at udarbejde en rapport om rammerne for den fremtidige færgebetjening af Bornholm.

Rapporten belyser udviklingen af færgebetjeningen af Bornholm igennem de senere år, herunder blandt andet passagertal, godsmængde og billetpriser.

Men rapporten ser også på brugernes vurderinger og ønsker for den færgebetjening, der skal starte den 1. september 2017.

Studietur til Skotland
Arbejdsgruppen samt repræsentanter fra Transportministeriet har bl.a. været på studietur til Skotland for to år siden for at se på en løsning af problemer ved færger i yderområder.

I den nye rapport står der bl.a., at man udvekslede  viden og erfaringer med det skotske transportministerium (Transport Scotland), rederiet CalMac og repræsentanter fra den vestligt beliggende øgruppe, Western Isles.

I Skotland er billetprisen fastsat, så den svarer til omkostningen ved at køre en strækning på landevej svarende til sejladsens længde. På engelsk hedder det ”RET” – ”Road Equivalent Tariff”.

Øget færgetrafik i Skotland
De nye bestemmelser har skabt øget trafik for færgerne i Skotland med flere passagerer og mere gods. Det mener både mange politikere og erhvervslivet på Bornholm er en løsning på problemerne med økonomien på Bornholm.

På studieturen til Skotland undersøgtes og diskuteredes desuden fordele, ulemper og erfaringer med adskillelse af tonnage og drift, således at staten ejer tonnagen og alene udbyder driften.

Den største udfordring ved færgebetjeningen af Bornholm er ifølge arbejdsgruppen de meget store sæsonudsving. På en sommerdag er der omkring 10 gange så mange rejsende som på en vinterdag. Derfor er det svært at udnytte færgerne optimalt både sommer og vinter.

Dyrere olie
En anden stor udfordring er, at omkostningerne til færgetrafik de senere år er steget, bl.a. fordi olien til færgerne er blevet dyrere.

Arbejdsgruppe blev nedsat af transportministeren i 2012. Den har bestået af repræsentanter udpeget af Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm samt fra Transportministeriet.

Arbejdsgruppens arbejde er en vigtig del af forberedelserne til det kommende udbud af færgebetjeningen af Bornholm, der skal forhandles i løbet af sommeren/efteråret 2014.

Grundigt fælles oplæg
”Færgen til og fra Bornholm har stor betydning for mange mennesker. Arbejdsgruppen har været et vigtigt forum til at diskutere udfordringer og ønsker til færgetrafikken. Det er der kommet en nyttig rapport ud af,” siger Transportminister Magnus Heunicke.

Med rapporten er der nu et grundigt fælles oplæg, som beskriver de udfordringer og ønsker der er til den fremtidige trafikbetjening af Bornholm.

”Vi skal nu fastlægge rammerne for udbuddet af færgetrafikken fra 2017. Det er en stor udfordring, men jeg er sikker på, at vi også i fremtiden kan sikre en god færgebetjening af Bornholm. I første omgang skal vi drøfte færgebetjeningen politisk.  Jeg regner med at indkalde til forhandlinger efter sommerferien,” siger Magnus Heunicke.

VOTY.dk beskrev problemstillingen på Bornholm i en artikel den 29. maj.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk