Af Finn Bruun

Danske rederier er som lovlydige aktører stærkt bekymrede for, at de ultraskrappe svovlkrav ikke bliver håndhævet over for snydere – med ublu konkurrence til følge.

Derfor er Danmarks Rederiforening glad for regeringens netop fremlagte renlufts-pakke på 149 mio. kr. over tre år. Den kommer i forlængelse af Miljøstyrelsens og Søfartsstyrelsens handlingsplan for kontrol med den kommende svovllovgivning og vurderes som et væsentligt tiltag for at sikre tilstrækkelig håndhævelse af de nye svovlkrav inden for skibsfart fra 1. januar 2015.

”Renlufts-pakken viser, at regeringen og myndighederne tager udfordringen omkring svovlkravene alvorligt. Vi har fortsat travlt med at få infrastrukturen omkring kontrollen på plads, men pakken er et nødvendigt og vigtigt signal fra regeringen,” siger adm. direktør i Danmarks Rederiforening Anne H. Steffensen.

Sikre miljø-gevinst
Hun ser frem til at fortsætte det tætte og konstruktive samarbejde med regering og myndigheder, så den del af renlufts-pakken, der er øremærket håndhævelsen af de kommende svovlkrav, bruges mest effektivt.

”Målet skal være at sikre, at lovgivningen får den ønskede miljø- og sundhedsgevinst, samt at den ikke skader danske rederiers konkurrenceevne, fordi andre rederier kan vælge at se stort på lovgivningen,” siger Anne H. Steffensen.

Samtidig håber Rederiforeningen, at den danske regerings indsats kan formå at få andre EU-lande, der tøver med håndhævelsen, til at indse, at en fælles EU-indsats er afgørende nødvendig, hvis de nye miljøkrav skal få den ønskede effekt uden at skade skibsfartens konkurrenceevne.

Internationalt
Rederierne understreger, at det afgørende er internationalt samarbejde, så de kommende krav også bliver håndhævet i vores nabolande, som foreløbig tager det hele meget afslappet.

Hvad nytter det eksempelvis, hvis vi i danske havne opruster med flere havnestatskontroller og strengere straffe, når flertallet af skibene, der sejler gennem vores farvande, ikke går i havn i Danmark? Og kan man forvente at nogen kontrollerer de skibe, der sejler ud ad de såkaldte SECA-områder i Nordsøen eller Østersøen, mod eksempelvis Sydamerika eller Vestafrika, spørger Danmarks Rederiforening.

Kravene
Svovldirektivet blev vedtaget af FN’s internationale søfartsorganisation, IMO, i 2008 og siden af EU i 2012. Det pålægger skibe, der sejler i Nord- og Østersøen samt Den Engelske Kanal, at nedsætte mængden af svovl i udledningen med 90 procent. For at leve op til kravene kan man enten sejle på lavsvovlsolie, som koster ca. 50 pct. mere end traditionel olie, eller installere røgrensningsanlæg på skibene.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk