Regeringen vil åbenbart ikke – som i udlandet – støtte vognmandserhvervet med økonomisk støtte i forbindelse med køb af diesel og grønne lastbiler.

I stedet har et flertal på Christiansborg valgt at præsentere en CO2-differentieret og kilometerbaseret vejafgift for lastbiler over 12 ton den 1. januar 2025.

Samtidig træder Danmark også ud af samarbejdet om den eksisterende periodebaserede vejbenyttelsesafgift for lastbiler (Eurovignetten).

Store fejltrin

Ifølge medlemsorganisationen ITD er det det store fejltrin ved afgiften, at den ikke følges op af støtteordninger til grøn omstilling af lastbiler.

”Selv om der åbnes for at køre med længere og tungere lastbiler, vil afgiften stadig være en skatteskrue, som fører til højere priser på transport og i værste fald forsinker den grønne omstilling af lastbiler, siger ITD’s adm. direktør Jesper Høgh Bach.

Det fremgår det af Transportmagasinet.

Vil ikke fungere

ITD-chefen tror, at politikerne med aftalen håber at få flere grønne lastbiler på vejene ved at gøre det dyre at køre i diesellastbiler. Men trods de gode hensigter kommer afgiften ikke til at virke, er meldingen fra ITD.

ITD understreger, at der i dag – og heller ikke i 2025 – vil være et realistisk grønt alternativ til diesellastbilerne.

Organisationen er skuffet over, at den nye kørselsafgift på lastbiler blot viser sig at være endnu en skatteskrue.

Én mia. kroner

”Det er en stor fejl at indføre en afgift, som kommer til at koste vognmændene 1 mia. kroner om året, uden at bruge indtægterne fra afgiften til, at vognmændene rent faktisk kan investere i grønne lastbiler,” udtaler Jesper Høgh Bach.

Han peger på, at el-lastbiler koster tre gange så meget som en tilsvarende diesellastbil, og de er kun egnede til kørsel over kortere distancer.

Derfor er den eneste mulighed for vognmændene at betale prisen og fortsætte i diesellastbilerne.

Opvejer ikke omkostninger

Med aftalen gives mulighed for at køre med længere og tungere lastbiler fra 2025; men det opvejer langt fra de omkostninger, som vognmændene nu skal betale af egen lomme i afgift.

Karsten Lauritzen, branchedirektør i DI Transport, er enig med ITD.

”Transportbranchen skal samlet af med en milliard kroner mere i højere afgifter, og det bliver besluttet på et tidspunkt, hvor prisen på brændstof i forvejen er rekordhøj og kapaciteten i branchen er udfordret. Det vil uden tvivl gøre det dyrere at få transporteret sine varer rundt i Danmark,” siger Lauritzen.

Forbrugerne må betale

Han mener, at det bliver dyrere at drive virksomhed i Danmark, og virksomhederne har intet andet valg end at skubbe regningen videre til forbrugerne.

”De klimavenlige lastbiler på el eller brint er ikke teknisk på et niveau, så de i alle tilfælde kan erstatte konventionelle lastbiler – og der er ikke en krone i aftalen til støtte virksomhedernes køb af grønne lastbiler. Derfor vil afgiften ikke føre til, at et stort antal grønne lastbiler kommer ud på vejene.”

Reduktion af drivhusgasser

Aftalen er et skridt på vejen til at realisere målet om 70 procent drivhusgasreduktion i 2030.
Bag aftalen står Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Ændringen sker fra 2025, så vognmænd og andre, der transporter gods på lastbil, får mulighed for at omstille sig.

Den samlede aftale skønnes at reducere CO2-udledningen med 0,3 mio. ton i 2025 og 0,4 mio. ton i 2030.

Flere grønne lastbiler

Man regner med et provenu på 2,4 milliarder kroner årligt i perioden 2025-2027 – og herefter 3,4 milliarder kroner. Desuden afsættes der 275 millioner kroner årligt til administration af ordningen.
Ifølge organisationen Dansk Industri vil km-afgiften give en merpris på ca. 3 kr. pr. liter brændstof.

”Vi skal have flere grønne lastbiler på de danske veje, og de skal udlede mindre CO2 til gavn for vores klima og miljø,” siger skatteminister Jeppe Bruus.

Ifølge regeringen sikrer aftalen, at der fremover skal betales afgift alt efter, hvor meget CO2 lastbilen udleder, og hvor langt der køres.

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk