Registreringsafgifter. På landjorden har de været en byrde i generationer – og nu kommer skibsfarten med.

Fra 15. februar i år træder Lov nr. 40 af 19. december 2012 i kraft. Samtidig ophæves lov om registreringsafgift for fritidsfartøjer.

Der indføres årlige afgifter for alle skibe, der er registreret i de danske skibsregistre. Afgiften gælder for alle typer af skibe, og afgiften forfalder til betaling hvert år den 1. marts.

Første gang afgiften forfalder, er 1. marts 2013.

Taksterne:
Den årlige afgift er differentieret efter skibets tonnage:. Brutto-tonnage under 20: 800 kr., brutto-tonnage 20-500: 1.600 kr. og brutto-tonnage over 500: 2.400 kr.

Det betyder, at de fleste registrerede fritidsfartøjer vil blive pålagt en årlig afgift på 800 kr. (taksten for skibe med en bruttotonnage under 20).

De årlige afgifter, der forfalder den 1. marts i år, vil blive opkrævet hos ejeren senere i 2013.

Kik efter pant
Hvis der er sket ejerskifte, skal dette anmeldes til Søfartsstyrelsen, Skibsregistret (SRG).

På den elektroniske udgave af skibsregistret kan man kontrollere, om der er registreret eksempelvis pant i et fritidsfartøj, der forhindrer at skibet kan slettes.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk