I 2015 skal bilisterne ikke holde så meget i kø på Køge Bugt motorvejen, som de gør i dag.

Transportminister Henrik Dam Kristensen har netop meldt ud, at udbygningen af motorvejen mellem Greve S og Solrød S bliver færdig et år før beregnet.

Det betyder også, at beboerne i området ikke skal generes af gravemaskiner så længe som først antaget.

Motorvejen udbygges fra seks til otte spor på strækningen – og med over 100.000 biler dagligt er motorvejen den mest trafikerede vej i Danmark. Når arbejdet er færdigt, vil motorvejen have ikke under otte spor fra Ishøj til Solrød S.

Årsagen til at udbygningen kan ske hurtigere end først planlagt skal findes i den måde, Vejdirektoratet har udbudt opgaven på.

Vejdirektoratet bad entreprenørerne komme med bud på både en 2-årig og en 3-årig gennemførelse, for at se hvilke prisforskelle, der måtte være. Da tilbuddene kom ind, viste det sig, at det billigste tilbud var med færdiggørelse i 2015 !.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk