Når Norge kan, kan Danmark vel også – omlægge bilafgifterne, så de ikke er værdibaserede, men teknisk baserede.

Men den diskussion har kørt  i generationer – og når nu regeringen ifølge fagbladet ”MotorMagasinet” lægger op til en langtidsholdbar afgiftsmodel for elbiler, så handler det endnu en gang om lappeløsninger.

Det er finansminister Claus Hjort Frederiksen, der ifølge regeringens meget omtalte
”kasseeftersyn” lover ”en finansieret langsigtet holdbar model” – altså at forlænge afgiftsfritagelsen for elbiler – en fritagelse, der ellers udløber ved årsskiftet.

Fandt ikke pengene
Finansministeren henviser ifølge ”MotorMagasinet” til, at den tidligere regering ikke gennemførte forlængelsen af afgiftsfritagelsen, fordi den ”ikke i samme omfang fandt pengene.”

Man gav så at sige sorteper videre til Løkke Rasmussen og hans team, og det svarer til, som det hedder ”en ubetalt regning på en halv milliard kroner, som den nye regering hænger på.”

Men Hjort Frederiksen anser det som en bunden opgave at finde de penge til, som bladet citerer ministeren for: ”en eller anden form for afgiftsrabat eller fortsat nulafgift for elbiler.”

Har opbakning
Regeringen har i forvejen opbakning til fritagelsen fra Liberal Alliance og Konservative, når dens finanslovforslag lægges frem den 6. oktober.

Brian Mikkelsen udtalte således til Danmarks Radio for nylig, at det vil være ret og rimeligt, hvis Christiansborg udarbejder en afgiftsfritagelse for elbilerne i mindst to år til.

”Så bliver der skabt ro på markedet, og der kan investeres i elbil-infrastrukturen i Danmark. Det ville være til gavn for os alle sammen,” udtalte Brian Mikkelsen til DR.

Ligestilles senere
Men det skal ikke være evigt, for i samme interview understregede han, at elbiler skattemæssigt selvfølgelig ligestilles med andre biler, når markedet er løbet i gang.

Det er det i Norge, hvor man er nået op på de 50.000 elbiler, som var grænsen for den norske regering, før man ville justere på landets meget gunstige forhold for elbiler.

Bestemmelserne omfatter foruden afgiftsfritagelse bl.a. fritagelse for bompenge ved kørsel ind i byerne, gratis parkering og kørsel i busbaner – samt flere typer af skattelempelser. Nu kan elbiler eksempelvis kun køre i busbaner, hvis der sidder minimum to personer i bilen.

Sendrægtighed
Men når Folketinger har været så sendrægtige, når det gælder en omlægning af afgifter på biler generelt – som den tidligere regering ellers havde indskrevet i deres regeringsgrundlag – samt at elbilernes afgiftsfritagelse udløber om fire måneder, så må man politisk som sædvanlig ty til lappeløsninger – og i første omgang klare udfordringen med elbilerne.

Det handler selvfølgelig om provenu – for afgifter på biler og tilhørende områder er blandt de største indtægtskilder for staten. Og der skal jo skaffes penge ikke mindst til sundhed, omsorg og undervisning.

Små biler uden meget provenu
Men i forvejen er kassebeholdningen i finansministeriet bl.a. skrumpet voldsomt fordi danskerne i flere år i vid udstrækning har købt minibiler, hvor afgiften og dermed provenuet er forsvindende lille.

Både bilbranchen og bilorganisationer har i årevis dokumenteret, at en omlægning af afgifterne kunne gennemføres afgiftsneutral. Altså en teknisk- i stedet for en værdibaseret afgift – samt at  folk også betaler mere for at bruge bilen end når de anskaffer den. Her har roadpricing været nævnt som én af metoderne.

I dag har de færreste råd til meget avancerede biler med højt sikkerhedsniveau og moderne miljøteknologi – modsat i vores nabolande. I Sverige er det f.eks. ikke kun elbiler der begunstiges, men også køretøjer, der kører på gas – samt biler med Plug-In hybrid teknik.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk